TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA
Feldolgozott tananyagok:
TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA
(BEVEZETŐ TANANYAG)
 3531
TERMÉSZETES SZÁMOK - GYAKORLÁS
(GYAKORLÓ FELADATOK)
 2442
SZÁMOK SZAVAKKAL VALÓ ÍRÁSA
(TANANYAG + GYAKORLÓ FELADATOK)
 2799
MŰVELETEK A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(ALAMŰVELETEK (+,-,*,/), MŰVELETEK SORRENDJE)
 2071
ÖSSZEADÁS A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(Az összeadás definiálása, többjegyű számok összeadása tízes átlépéssel és anélkül, az összeadás tulajdonságai)
 1918
KIVONÁS A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(A kivonás definiálása, többjegyű számok kivonása tízes átlépéssel és anélkül, a kivonás tulajdonságai)
 1497
SZORZÁS A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(A szorzás definiálása, szorzótábla, szorzás egyjegyű számokkal, szorzás többjegyű számokkal, a szorzás tulajdonságai, szorzás kapcsolata az összeadás és a kivonás műveletével)
 1713
OSZTÁS A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(Az osztás definiálása, osztás egyjegyű számokkal, osztás többjegyű számokkal, az osztás tulajdonságai, az osztás kapcsolata az összeadás és a kivonás műveletével)
 1589
MŰVELETEK SORRENDJE
(Kidolgozott feladatok a műveletek sorendjének gyakorlására)
 4468
FEJBEN VALÓ SZÁMOLÁS GYAKORLÁSA
(Ebben a leckében a fejben való számolást gyakoroljuk néhány kis teszt segítségével)
 3968
MATEMATIKAI KIFEJEZÉSEK
(Számkifejezések, algebrai kifejezések)
 3557
FELADAT MEGOLDÁSMENETE, ALGORITMUS, FOLYAMATÁBRA
(Folyamatábra alkalmazása az összetett számkifejezés értékének kiszámításakor)
 1525
SZÁMKIFEJEZÉSEK (GYAKORLÁS)
(Számkifejezés felírása, értékének kiszámítása, műveletek helyes sorrendje)
 1801
EGYENLETEK MEGOLDÁSA A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(Az egyenlet megoldása (képeletek segítségével illetve lebontogatás módszerével))
 1776
EGYSZERŰ EGYENLETEK MEGOLDÁSA SEGÉDEGYENLET SEGÍTSÉGÉVEL
(Az egyszerű egyenlet megoldása (segédegyenlet módszerével))
 1641
EGYENLETEK MEGOLDÁSA (GYAKORLÁS)
(Egyszerű egyenletek megoldása segédegyenlet segítségével)
 1325
ÖSSZETETT EGYENLETEK MEGOLDÁSA SEGÉDEGYENLET SEGÍTSÉGÉVEL
(Az összetett egyenlet megoldása (segédegyenlet módszerével))
 1372
SZÁMKIFEJEZÉSEK, EGYENLETEK (GYAKORLÁS)
(Kidolgozott feladatok a számkifejezések és az egyenletek gyakorlására)
 1163
EGYENLŐTLENSÉGEK A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN
(Az egyenlőtlenség fogalma, megoldás halmaza, felírása, ábrázolása számegyenesen)
 984
ÖSSZEADÁST/KIVONÁST TARTALMAZÓ EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA
(Kidolgozott feladatok)
 1135
SZORZÁST/OSZTÁST TARTALMAZÓ EGYENLŐTLENSÉGEK MEGOLDÁSA
(Kidolgozott feladatok)
 1392
SZÁMTANI MŰVELETEK
(Kidolgozott feladatok a számtani műveletekkel kapcsolatban a természetes számok halmazában)
 2673
MATEMATIKAI KIFEJEZÉSEK
(Ebben a leckében matematikai kifejezéseket gyakorlunk kidolgozott feladatokon keresztül.
5 feladatlap (megoldásokkal és magyarázattal) áll a rendelkezésünkre a gyakorláshoz. )
 1667
EGYENLETEK MEGOLDÁSA A TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZÁBAN (KIDOLGOZOTT FELADATOK)
(Ebben a leckében 2 feladatlapot oldunk meg. (egyszerű és összetett egyenletek, szöveges feladatok) )
 1397
MATEMATIKAI MŰVELETEK - FELADATOK
(Ebben a leckében feladatokon keresztül gyakoroljuk a matematikai műveleteket a természetes számok halmazában.)
 1485Designed by Greensoft