NÉGYZETGYÖK
Feldolgozott tananyagok:
NÉGYZETGYÖK FOGALMA
(Ebben a leckében megismerkedünk a négyzetgyök fogalmával, megtanuljuk, hogyan kell egy négyzetszám négyzetgyökét megkeresni. A lecke 2. felében olyan számoknak keressük a gyökét, melyek nem négyzetszámok, viszont felírhatók olyan szorzatként, melyek egyik tényezője négyszetszám.)
 1689
GYÖKÖK ÖSSZEADÁSA/KIVONÁSA
(A lecke bevezető részében megismerkedünk azzal a feltétel, melynek teljesülni kell, ha két gyököt össze szeretnénk adni/ki szeretnénk vonni
A lecke 2. részében feladatokat oldunk meg. A feladatokban szerepel: tört gyöke, tizedes tört gyöke, 0-ra végződő számok gyöke. )
 5785
GYÖKÖK SZORZÁSA, NÉGYZETE
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeszorozni azonos gyökkitevőjű gyököket, hogyan kell egy gyök négyzetét kiszámolni.
A lecke befejező részében néhány feladaton keresztül gyakoroljuk a megtanultakat. )
 4092
GYÖKÖK OSZTÁSA, GYÖKTELENÍTÉSE
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogya kell elosztani azonos gyökkitevőjű gyököket.
Megismerkedünk a gyöktelenítés technikájával
A lecke befejező részében néhány feladaton keresztük gyakoroljuk a megtanultakat.)
 2152
GYÖKÖS KIFEJEZÉSEK RENDEZÉSE (KIDOLGOZOTT FELADATOK)
(Ebben a leckében 5 feladatot oldunk meg, melyben az adott gyökös kifejezéseket rendezzük az adott szabályok alapján)
 1997
TÖBBSZÖRÖS GYÖK
(Ebben a leckében 5 feladaton keresztül többszörös gyököket oldaunk meg.)
 850
MŰVELETEK A VALÓS SZÁMOK HALMAZÁBAN - NÉGYZET ÉS NÉGYZETGYÖK
(Ebben a leckében feladatokat oldunk meg a valós számok halmazában. Gyakoroljuk
az egész számok, racionális számok négyzetre emelését
az egész számok, racionális számok négyzetgyökét
a gyökök összeadását, kivonását, szorzását, osztását
a gyöktelenítést
a gyökös kifejezést rendezését (felbontását tényezőire)
a többszörös gyökös kifejezések megoldását )
 916Designed by Greensoft