TÖRTEK (II)
Feldolgozott tananyagok:
AZONOS NEVEZŐJŰ TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan hasonlítsunk össze két törtet, ha azoknak azonos a nevezője.)
 902
AZONOS SZÁMLÁLÓJÚ TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan hasonlítsunk össze két törtet, ha azoknak azonos a számlálója.)
 1324
TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében olyan törteket tanulunk meg összehasonlítani, melyeknek sem a számlálóik, sem pedig nevezőik nem egyenlőek.)
 999
TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (GYAKORLÁS)
(Ebben a leckében a törtek összehasonlítását gyakoroljuk kidolgozott feladatokon keresztül)
 1161
VEGYES TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan hasonlítsunk össze vegyes törteket.)
 734
AZONOS NEVEZŐJŰ VALÓDI TÖRTEK ÖSSZEADÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan adjunk össze azonos nevezőjű valódi törteket. )
 1057
AZONOS NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan adjunk össze azonos nevezőjű vegyes törteket. )
 1150
AZONOS NEVEZŐJŰ VALÓDI TÖRTEK KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan ki azonos nevezőjű valódi törteket. )
 719
AZONOS NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan vonjunk ki azonos nevezőjű vegyes törteket párosítás – kölcsönadás módszere segítségével. )
 871
AZONOS NEVEZŐJŰ TÖRTEK ÖSSZEADÁSA/KIVONÁSA (ISMÉTLÉS)
(Ebben a leckében átismételjük az azonos nevezőjű törtek összeadását és kivonását kidolgozott feladatokon keresztül)
 1292
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VALÓDI TÖRTEK ÖSSZEADÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeadni valódi törteket, ha azoknak különbözők a nevezőik.)
 1287
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA – PÁROSÍTÁS MÓDSZERE
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeadni vegyes törteket, ha azoknak különbözők a nevezőik. Különböző nevezőjű törtek összeadása esetén )
 1285
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA – ÁTALAKÍTÁS MÓDSZERE
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeadni vegyes törteket, ha azoknak különbözők a nevezőik. Különböző nevezőjű törtek összeadása esetén )
 2068
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VALÓDI ÉS VEGYES TÖRTEK KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell két valódi/vegyes törtet kivonni, ha azoknak különbözők a nevezőik.)
 1377
TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA (1. FELADATLAP)
(Ebben a leckében a törtek (vegyes törtek) összeadását és kivonását gyakoroljuk egy feladatlapon keresztül)
 2351
TIZEDES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk a tizedes törtek összeadásával és kivonásával A folytatásban egy-egy táblázaton keresztül gyakoroljuk a megtanultakat. )
 1177
TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA (2. FELADATLAP)
(Ebben a leckében készülönk a dolgozatra. Témakörök: törtek (vegyes törtek, tizedes törtek) összeadása és kivonása, tengelyes szimmetria)
 792
KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA
(Ebben a lekcében olyan összeadásak és kivonásokat oldunk meg (a pozitív racionális számok halmazában), melyben a feladatban szereplő számok különböző típusuak (természetes szám, valódi tört, vegyes tört, tizedes tört).)
 966
KÜLÖNBÖZŐ  TÍPUSÚ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (GYAKORLÁS)
(Ebben a leckében olyan összeadásak és kivonásokat gyakorlunk (a pozitív racionális számok halmazában), melyben a feladatban szereplő számok különböző típusuak (természetes szám, valódi tört, vegyes tört, tizedes tört).)
 646Designed by Greensoft