TÖRTEK (II)
Feldolgozott tananyagok:
AZONOS NEVEZŐJŰ TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan hasonlítsunk össze két törtet, ha azoknak azonos a nevezője.)
 590
AZONOS SZÁMLÁLÓJÚ TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan hasonlítsunk össze két törtet, ha azoknak azonos a számlálója.)
 746
TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében olyan törteket tanulunk meg összehasonlítani, melyeknek sem a számlálóik, sem pedig nevezőik nem egyenlőek.)
 612
TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (GYAKORLÁS)
(Ebben a leckében a törtek összehasonlítását gyakoroljuk kidolgozott feladatokon keresztül)
 593
VEGYES TÖRTEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan hasonlítsunk össze vegyes törteket.)
 438
AZONOS NEVEZŐJŰ VALÓDI TÖRTEK ÖSSZEADÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan adjunk össze azonos nevezőjű valódi törteket. )
 701
AZONOS NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan adjunk össze azonos nevezőjű vegyes törteket. )
 811
AZONOS NEVEZŐJŰ VALÓDI TÖRTEK KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan ki azonos nevezőjű valódi törteket. )
 481
AZONOS NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljunk, hogyan vonjunk ki azonos nevezőjű vegyes törteket párosítás – kölcsönadás módszere segítségével. )
 578
AZONOS NEVEZŐJŰ TÖRTEK ÖSSZEADÁSA/KIVONÁSA (ISMÉTLÉS)
(Ebben a leckében átismételjük az azonos nevezőjű törtek összeadását és kivonását kidolgozott feladatokon keresztül)
 805
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VALÓDI TÖRTEK ÖSSZEADÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeadni valódi törteket, ha azoknak különbözők a nevezőik.)
 835
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA – PÁROSÍTÁS MÓDSZERE
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeadni vegyes törteket, ha azoknak különbözők a nevezőik. Különböző nevezőjű törtek összeadása esetén )
 756
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VEGYES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA – ÁTALAKÍTÁS MÓDSZERE
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell összeadni vegyes törteket, ha azoknak különbözők a nevezőik. Különböző nevezőjű törtek összeadása esetén )
 1102
KÜLÖNBÖZŐ NEVEZŐJŰ VALÓDI ÉS VEGYES TÖRTEK KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan kell két valódi/vegyes törtet kivonni, ha azoknak különbözők a nevezőik.)
 847
TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA (1. FELADATLAP)
(Ebben a leckében a törtek (vegyes törtek) összeadását és kivonását gyakoroljuk egy feladatlapon keresztül)
 1331
TIZEDES TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk a tizedes törtek összeadásával és kivonásával A folytatásban egy-egy táblázaton keresztül gyakoroljuk a megtanultakat. )
 730
TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA (2. FELADATLAP)
(Ebben a leckében készülönk a dolgozatra. Témakörök: törtek (vegyes törtek, tizedes törtek) összeadása és kivonása, tengelyes szimmetria)
 548
KÜLÖNBÖZŐ TÍPUSÚ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA
(Ebben a lekcében olyan összeadásak és kivonásokat oldunk meg (a pozitív racionális számok halmazában), melyben a feladatban szereplő számok különböző típusuak (természetes szám, valódi tört, vegyes tört, tizedes tört).)
 654
KÜLÖNBÖZŐ  TÍPUSÚ SZÁMOK ÖSSZEADÁSA (GYAKORLÁS)
(Ebben a leckében olyan összeadásak és kivonásokat gyakorlunk (a pozitív racionális számok halmazában), melyben a feladatban szereplő számok különböző típusuak (természetes szám, valódi tört, vegyes tört, tizedes tört).)
 408Designed by Greensoft