TÖRTES EGYENLETEK
Feldolgozott tananyagok:
EGYENLETEK TÖRTEK ÖSSZEADÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
(Ebben a leckében összeadással kapcsolatos törteket tartalmazó egyenleteket oldunk meg segédegyenletes módszer segítségével.)
 998
EGYENLETEK TÖRTEK KIVONÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
(Ebben a leckében kivonással kapcsolatos törteket tartalmazó egyenleteket oldunk meg segédegyenletes módszer segítségével.)
 710
EGYENLETEK TIZEDES TÖRTEK ÖSSZEADÁSÁVAL ÉS KIVONÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
(Ebben a leckében az egyenletekről tanulunk. Összeadással és kivonással kapcsolatos feladatokat oldunk meg tizedes törtekkel segédegyenletes módszer segítségével.)
 997
EGYENLETEK TÖRTEK SZORZÁSÁVAL ÉS OSZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
(Ebben a leckében szorzással és osztással kapcsolatos törteket tartalmazó egyenleteket oldunk meg segédegyenletes módszer segítségével.)
 848
EGYENLETEK TIZEDES TÖRTEK SZORZÁSÁVAL ÉS OSZTÁSÁVAL KAPCSOLATBAN
(Ebben a leckében szorzással és osztással kapcsolatos tizedes törteket tartalmazó egyenleteket oldunk meg segédegyenletes módszer segítségével.)
 785
ÖSSZETETT TÖRTES EGYENLETEK MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében olyan törtes egyenleteket oldunk meg, melyben egynél több művelet is szerepel. )
 1468
SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA EGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
(Ebben a leckében szöveges feladatokat oldunk meg egyenletek segítségével. )
 1315
SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA ÖSSZETETT EGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
(Ebben a leckében szöveges feladatokat oldunk meg összetett egyenletek segítségével. )
 623
EGYENLETEK - 1. FELADATLAP
(Ebben a leckében különböző típusú egyenleteket gyakorlunk.)
 700
EGYENLETEK - 2. FELADATLAP
(Ebben a leckében szöveges feladatokat oldunk meg egyenletek segítségével. )
 593Designed by Greensoft