HÁROMSZÖGEK - BEVEZETŐ
Feldolgozott tananyagok:
HÁROMSZÖGEK (KELETKEZÉSE, ELEMEI)
(Ebben a leckében megismerkedünk a háromszögek keletkezésével és alkotó elemeivel (oldalak, csúcsok, szögek))
 604
HÁROMSZÖGEK MAGASSÁGA (BEVEZETŐ, SZERKESZTÉSI FELADATOK)
(Leckénk első részében megismerkedünk a háromszög magasságának fogalmával. A folytatásban 3 háromszögnek szerkesztjük meg a magasságát.)
 1244
HÁROMSZÖG OLDALAINAK ÖSSZEFÜGGÉSE
(Ebben a leckében megismerkedünk a háromszög oldalai között fellelhető összefüggésekkel.)
 248
HÁROMSZÖGEK SZERKESZTÉSE (ISMERT MINDHÁROM OLDALA)
(Ebben a leckében a háromszögek szerkesztésének lépéseivel ismerkedünk meg, ha ismert a háromszög mindhárom oldala. A szerkesztés előtt leellenőrizzük, hogy az adott szakaszok alapján szerkeszthető-e háromszög.)
 897
HÁROMSZÖGEK FELOSZTÁSA EGYENLŐ OLDALAIK SZÁMA ALAPJÁN
(Háromszög típusokkal ismerkedünk meg ebben a leckében)
 347
HÁROMSZÖGEK KERÜLETE (BEVEZETŐ)
(Ebben a leckében megismerkedünk azokkal a képletekkel, melyek segítségével kiszámíthatjuk egy háromszög kerületét.)
 274
ÁLTALÁNOS HÁROMSZÖG KERÜLETE
(Ebben a leckében az általános háromszög kerületének számolását gyakoroljuk néhány feladat segítségével)
 338
EGYENLŐ SZÁRÚ HÁROMSZÖG KERÜLETE
(Ebben a leckében az egyenlő szárú háromszög kerületének számolását gyakoroljuk néhány feladat segítségével)
 429
EGYENLŐ OLDALÚ HÁROMSZÖG KERÜLETE
(Ebben a leckében az egyenlő oldalú háromszög kerületének számolását gyakoroljuk néhány feladat segítségével)
 331
A HÁROMSZÖG BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÖGE
(Ebben a leckében a háromszög belső és külső szöge közötti összefüggésről tanulunk. Egy belső és egy külső szög együtt egy egyenesszöget alkotnak, összegük 180°)
 399
A HÁROMSZÖG BELSŐ SZÖGEINEK ÖSSZEGE
(Ebben a leckében megismerkedünk azzal az összefüggéssel, hogy a háromszög 3 belső szögének összege 180° A folytatásban 2 feladatot oldunk meg, melyben a háromszög két adott belső szöge segítségével kiszámoljuk annak harmadik szögét. )
 357
A HÁROMSZÖG KÜLSŐ SZÖGEINEK ÖSSZEGE
(Ebben a leckében megismerkedünk azzal az összefüggéssel, hogy a háromszög 3 külső szögének összege 360° A folytatásban 2 feladatot oldunk meg, melyben a háromszög két adott külső szöge segítségével kiszámoljuk annak harmadik szögét. )
 255
A HÁROMSZÖG BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÖGEI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS
(Ebben a leckében megismerkedünk azzal az összefüggéssel, hogy a háromszög egy külső szöge egyenlő a vele nem szomszédos két belső szög összegével.)
 196
A HÁROMSZÖG BELSŐ ÉS KÜLSŐ SZÖGEINEK KISZÁMÍTÁSA
(Ebben a leckében két feladatot oldunk meg. Adott a háromszög két (külső/belső) szöge, melyek segítségével kiszámoljuk a hiányzó négyet.)
 623
A HÁROMSZÖGEK FELOSZTÁSA BELSŐ SZÖGEIK NAGYSÁGA ALAPJÁN
(Ebben a leckében a háromszögek felosztásával ismerkedünk meg belső szögeik nagysága alapján.)
 315
HÁROMSZÖG OLDALAI ÉS SZÖGEI KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS
(Ebben a leckében a háromszög oldalai és szögei közötti összefüggésről tanulunk. Jelenlegi leckénkben az egyenlő szárú, egyenlő oldalú, általános és derékszögű háromszög esetében vizsgáljuk ezeket az összefüggéseket)
 457
HÁROMSZÖG HIÁNYZÓ SZÖGEINEK KISZÁMÍTÁSA ADOTT ÁBRA ALAPJÁN
(Ebben a leckében 2 feladatlap segítségével adott ábra alapján számoljuk ki a háromszög hiányzó belső és külső szögeit. )
 333
HÁROMSZÖG HIÁNYZÓ SZÖGEINEK KISZÁMÍTÁSA A SZÖGEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS ALAPJÁN (1. KIDOLGOZOTT FELADATLAP)
(Ebben a leckében a háromszög hiányzó belső és külső szögeit számoljuk, az alapján, hogy milyen összefüggés van a szögek között. A feladatlap 3 feladatot tartalmaz, ezeknek a megoldását magyarázza el a 3 videó. )
 369
HÁROMSZÖG HIÁNYZÓ SZÖGEINEK KISZÁMÍTÁSA A SZÖGEK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉS ALAPJÁN (2. KIDOLGOZOTT FELADATLAP)
(Ebben a leckében a háromszög hiányzó belső és külső szögeit számoljuk, az alapján, hogy milyen összefüggés van a szögek között. A feladatlap 3 feladatot tartalmaz, ezeknek a megoldását magyarázza el a 3 videó. )
 348
DERÉKSZÖGŰ HÁROMSZÖG HIÁNYZÓ SZÖGEINEK KISZÁMÍTÁSA
(Ebben a leckében a háromszög hiányzó belső és külső szögeit számoljuk, az alapján, hogy milyen összefüggés van a szögek között. A feladatlap 3 feladatot tartalmaz, ezeknek a megoldását magyarázza el a 3 videó. )
 328
HÁROMSZÖGEK - 1. FELADATLAP
(Ebben a leckében a háromszögekről tanultakat gyakoroljuk egy feladatlapon keresztül)
 824
HÁROMSZÖG HIÁNYZÓ SZÖGEINEK KISZÁMÍTÁSA (ÖSSZEGZÉS)
(Ebben a leckében összegezzük az eddig tanultakat a háromszögek hiányzó szögeinek kiszámításával kapcsolatban )
 211Designed by Greensoft