RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA
Feldolgozott tananyagok:
RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA – BEVEZETŐ
(Ebben a leckében a racionális számok halmazáról tanulunk. A bevezető részben megismerkedünk a racionális szám keletkezésével, csoportosításával és tulajdonságaival. )
 1302
RACIONÁLIS SZÁMOK TIZEDES ALAKJA
(Ebben a leckében a racionális számok tizedes tört alakjával ismerkedünk meg. Megtanuljuk hogy egy racionális számot (tört alakból) hogyan alakíthatunk át egész számmá, véges tizedes törté illetve végtelen tizedes törté.)
 1139
VÉGES ÉS VÉGTELEN TIZEDES TÖRT ÁTALAKÍTÁSA VALÓDI TÖRT ALAKRA (RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA)
(Ebben a leckében a tizedes tört alakban lévő racionális számokat átalakítjuk valódi tört alakra. Külön foglalkozunk a végtelen tizedes törtek átalakításával. Egy módszer segítségével bármelyik (ismétlődő) végtelen tizedes törtet átalakíthatunk tört alakra.)
 4321
RACIONÁLIS SZÁMOK (VALÓDI TÖRTEK) ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN OSZTÓSZAKASZ ILLETVE EGYSÉGSZAKASZ SEGÍTSÉGÉVEL
(Ebben a leckében racionális számokat (most valódi törteket) ábrázolunk a számegyenesen osztószakasz illetve egységszakasz felosztása segítségével.)
 961
VEGYES TÖRTEK/ÁLTÖRTEK (POZITÍV ÉS NEGATÍV) ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN
(Ebben a leckében racionális számokat (áltörteket vegyes törté alakítva) ábrázolunk a számegyenesen az egységszakasz felosztása segítségével.)
 968
TIZEDES TÖRTEK (POZITÍV ÉS NEGATÍV) ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN
(Ebben a leckében racionális számokat (tizedes tört alakban) ábrázolunk a számegyenesen az egységszakasz felosztása segítségével.)
 938
RACIONÁLIS SZÁMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (SZABÁLYOK, PÉLDAFELADATOK)
(Ebben a leckében racionális számokat hasonlítunk össze. Bevezetőnkben megismerkedünk azokkal a szabályokkal, melyek segítségével bármely két racionális számról eldönthetjük, melyik a nagyobb, kisebb vagy egyenlők. A folytatásban alkalmazzuk ezeket a szabályokat különféle racionális számok összehasonlításakor.)
 1111
RACIONÁLIS SZÁMOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (SAJÁTOS FELADATOK)
(Ebben a leckében két feladatlapot oldunk meg. Az elsőben az összehasonlítást azonos számláló alapján végezzük. A második feladatlapban különböző típusú racionális számokat hasonlítunk össze. )
 795
RACIONÁLIS SZÁMOK - 1. FELADATLAP
(Ebben a leckében egy feladatlapot oldunk meg a racionális számokkal kapcsolatban. Gyakoroljuk a különféle átalakításokat (tört, vegyes tört, tizedes tört), kerekítés illetve a számegyenesen való ábrázolást.)
 1097Designed by Greensoft