**** ****


MATEMATIKA (6) - TESZT
1263
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Ebben a leckében a 6. osztályban tanultakkal kapcsolatban oldunk meg tesztet.

A teszt 15 kérdést tartalmaz, a rendelkezésedre álló idő 4 perc. Csak az elsőre helyesen megválaszolt kérdések számítanak. A teszten minden alkalommal más és más kérdések jelennek meg, egésszen addig amíg be nem gyakoroltad mint a 100 kérdést.
Kérdések:
Hogyan jelöljük a természetes számok halmazát?
Hogyan nevezzük még a természetes számok halmazát (N)?
Hogyan definiáljuk az egész számok halmazát
Hogyan számoljuk ki két pont közötti távolságot a számegyenesen?
Minden pozitív számhoz hozzárendelhetünk egy megfelelő negatív számot. Ezeket a számpárokat ____________ nevezzük (helyettesítsd be a helyes választ!)
Két ellentett szám közül melyik van távolabb a nullától?
Hogyan nevezzük a számegyenes középpontját
Mit nevezünk egy szám abszolút értékének?
Egy pozitív szám abszolút értéke
Egy negatív szám abszolút értéke
Egy szám abszolút értéke mindig nemnegatív
Két pozitív szám közül melyik a nagyobb
Két negatív szám közül melyik a nagyobb
Két szám közül melyik a nagyobb?
Folytasd a mondatot: Azonos előjelű számok összeadása:
Folytasd a mondatot? Különböző előjelű számok összeadása:
Több egész szám összeadása esetén mit jelent a csoportosítás?
Hogyan vonunk ki két egész számot
Hogyan szabadulunk meg a zárójeltől, ha a zárójel előtt plusz van?
Hogyan szabadulunk meg a zárójeltől, ha a zárójel előtt mínusz van?
Több zárójel esetén melyiket számoljuk először?
Mi a sokszögvonal?
Miből áll a háromszög?
Mik azok a kollineáris pontok
Mit nevezünk nem kollineáris pontoknak?
Fejezd be a mondatot: A háromszögvonalat alkotó szakaszok a háromszög
Mit nevezünk a háromszög oldalainak?
Mely oldalakat nevezünk szomszédos oldalaknak
A háromszög legfontosabb elemei
A háromszög magassága
Mit nevezünk a háromszög magasságpontjának
Az egyenlő szárú háromszög oldalai
A szabályos háromszög oldalai
Az általános háromszög oldalai
Hogyan hívjuk az egyenlő szárú háromszögnél azt az oldalt, mely különbözik a másik két oldaltól?
Hogyan hívjuk az egyenlő szárú háromszögnél azokat az oldalakat, melyek egyforma hosszúságúak?
Igaz-e a következő állítás: Minden egyenlő oldalú háromszög egyben egyenlő szárú háromszög is.
Egy belső és egy külső szög összege
A háromszög belső szögeinek összege
A háromszög külső szögeinek összege
Milyen összefüggés van a háromszög egy külső és belső szögei között
Hogyan szól az általános háromszög kerülete?
Hogyan szól a különböző oldalú háromszög kerülete?
Hogyan szól a szabályos háromszög kerülete?
Hogyan szól az egyenlő oldalú háromszög kerülete?
Hogyan szól az egyenlő szárú háromszög kerülete?
Mely háromszögnek a kerületét számoljuk a következő képlettel: K = a + 2 · b
Mely háromszögnek a kerületét számoljuk a következő képlettel: K = a + b + c
Mely háromszögnek a kerületét számoljuk a következő képlettel: K = a + a + a
Mely háromszögnek a kerületét számoljuk a következő képlettel: K = 3 · a
OSZTÁLYZÁS
1-3 - elégtelen (1)
4-6 - elégséges (2)
7-9 - jó (3)
10-12 - jeles (4)
13-15 - kitünő (5)
Jó tanulást és sok szerencsét a teszten!
A TESZT ELÉRHETŐSÉGE
A TESZT INDÍTÁSA
Designed by Greensoft