ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, RACIONÁLIS ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK – BEVEZETŐ RÉSZ (FOGALMA, FELOSZTÁSA)
174
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Mai leckénkben az algebrai illetve szűkebb értelemben vett racionális algebrai kifejezésekről és azok felosztásáról tanulunk:
 egyváltozós / többváltozós,
 egytagú / többtagú,
 egész / törtkifejezés
(RACIONÁLIS) ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK - MAGYARÁZÓ VIDEÓTANANYAG
Designed by Greensoft