0/lecke/00875/00875.txt
1. ÖSSZEGZŐ FELADATLAP (STATISZTIKA, ARÁNYOS SZAKASZOK, HASONLÓSÁG, PONT-EGYENES-SÍK)
481
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Mai feladatlapunkon keresztül a következő témaköröket ismételjük át
 Adatok feldolgozása (gyakoriság, diagramok, átlag, módusz, medián)
 Arányos szakaszok (szakasz felosztása n részre, szakasz felosztása m:n arányban, szakasz tört részének szerkesztése, 4. mértani arányos)
 Háromszögek hasonlósága
 Geometriai alapfogalmak (pont, egyenes sík kölcsönös helyzete, lapszög, merőleges vetület)

1. FELADAT


2. FELADAT


3. FELADAT


4. FELADAT


5. FELADAT


6. FELADAT


7. FELADAT


8. FELADAT


9. FELADATMEGOLDÁSOKDesigned by Greensoft