0/lecke/00959/00959.txt
EXPONENCIÁLIS EGYENLETEK – 1. TÍPUS (3. FELADATLAP)
649
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Ma az exponenciális egyenletekről tanulunk immár a 3. feladalapon keresztül.
 Első típusként olyan exponenciális egyenleteket oldunk meg, melyeknél a bal oldalon egy exponenciális kifejezés, míg a jobb oldalon egy valós szám áll.

FELADATOK


A TANANYAG MAGYARÁZATATANANYAG
Designed by Greensoft