Itt csak a tudás számítKedves Attila! Nagyon tetszenek a videók, amiket csinál. Gratulálok!
Témakörök

Kategorizálva korosztályok szerint


MATEK TÚLÉLŐKÉSZLET


Rövid magyarázatok matematikai kérdésekre. - Frissítve: 2020.08.20.

(Számok betűvel való írása, áltört átalakítása vegyes tört alakra, vegyes tört átalakítása áltört alakra, tizedes törtek - kiolvasás, bővítés, egyszerűsítés, tizedes törtek összehasonlítása, közönséges tört átalakítása vegyes tört alakra bővítéssel és osztással, egész számok összeadása, egész számok szorzása, osztása, műveletek a monomokkal, tizedes törtek szorzása 10-zel, 100-zal, ..., páros és páratlan számok, számhalmazok - összefoglaló, szorzás 9-cel, szorzás 4-gyel, oszthatósági szabályok - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 50, 100, 1000, ...)

1-4. OSZTÁLY


Matematikai alapműveletek

(összeadás, kivonás, szorzás, osztás)

Gondolkodjunk közösen

(logikai feladatok)
5. OSZTÁLY / MATEMATIKA


Természetes számok halmaza - Frissítve: 2020.09.21.

(keletkezésük, tízes egységek, a 0 mint természetes szám, ábrázolás, számegyenes, rendezettség, számok közötti összefűggés, matematikai műveletek, összeadás, kivonás, szorzás, osztás gyakorlása, műveletek sorrendje, kidolgozott feladatok, , természets számok írása szavakkal, matematikai kifejezések, feladat megoldásmenete, algoritmus, számkifejezések - gyakorló feladatok, egyenletek meogldása, összetett/többlépéses egyenletek megoldása, egyenlőtlenségek megoldása, számtani műveletek - kidolgozott feladatlapok, egyenletek megoldása - szöveges feladatok )

Halmazok - Frissítve: 2020.09.28.

(fogalma, elemei, ábrázolása, számosság, üres halmaz, részhalmaz, egyenlőség, műveletek: metszet, únió, különbség, szimmetrikus különbség, kidolgozott feladatok, komplementer halmaz, összetett halmazműveletek)

Műveletek a halmazokkal

(metszet, únió, különbség, feladatok)

Geometriai alapfogalmak - Frissítve: 2020.10.18.

(pont, egyenes sík, pont és egyenes kölcsönös helyzete, pont és sík kölcsönös helyzete, szakasz, félegyenes, mértani alapfoglamak - kidolgozott feladatok, hosszúság mérése, egynemű és többnemű számok, két egyenes kölcsönös helyzete, sík részei, körvonal és kör fogalma, szakaszok átvitele, összehasonlítása, összeadása és kivonása)

Тörtek, tizedes számok

(matematikai műveletek, öszehasonlítás, ábrázolás)

Szögek (számolás, szerkesztés)

összeadás, kivonás (szerkesztés, számolás), pótszögek és kiegészítő szögek (szerkesztés, számolás)

Műveletek a szögekkel (rövid videók)

összeadás, kivonás (szerkesztés, számolás), pótszögek és kiegészítő szögek (szerkesztés, számolás)

LKO, LKT

Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó

Törtek összehasonlítása

számlálók, nevezők szerint

5. OSZTÁLY / INFORMATIKA


Szövegszerkesztés

(MS WORD - szöveg gépelése, ékezetes betű, szimbólumok használata, szöveg formázása, multimédiás objektumok)

Bemutató készítése - Frissítve: 2020.04.14.

(kezdő lépések, háttér, szöveg, képek elhelyezése, kidolgozott feladat, alakzatok, animációk, hivatkozások)

Scratch programozás

(kezdő lépések, kidogozottt feladatok)


6. OSZTÁLY / MATEMATIKA

Háromszög szögei - Frissítve: 2020.10.14.

(általános háromszög hiányzó szögeinek kiszámítása, egyenlő szárú háromszög hiányzó szögeinek kiszámítása)

Nevezetes szögek szerkesztése

(60 fok, 30 fok, 15 fok, 90 fok, 45 fok, 75 fok, 105 fok, 135 fok)

Háromszögek szerkesztése

(4 tétel alapján, derékszögű, egyenlő szárú háromszög)

Háromszög jellegzetes pontjai

(beleírható kör középpontja, köréírható kör középpontja, súlypont, magasságpont)

Deltoid szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Paralelogramma szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Trapéz szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Műveletek az egész számok halmazában

(kidolgozott alapszintű feladatok)

Műveletek az egész számok halmazában

(kidolgozott középszintű feladatok)

Egyenlőtlenségek a racionális számok halmazában

(kidolgozott feladatok típusokra bontva)

Négyszögek - Frissítve: 2020.04.13.

Bevezető, paralelogramma, trapéz, deltoid, négyszögek szögei, négyszög hiányzó szögeinek kiszámítása, paralelogramma tulajdonságai, rombusz, téglalap, négyzet tulajdonságai, paralelogramma hiányzó szögeinek kiszámítása, trapéz, egyenlő szárú trapéz tulajdonságai, egyenlő szárú és derékszögű trapéz hiányzó szögeinek kiszámítása (folyamatosan frissül)

Háromszögek kerülete és területe - Frissítve: 2020.04.09.

(általános, egyenlő szárú és egyenlő oldalú háromszög kerülete)

Mértékegységek átváltása - Frissítve: 2020.05.10.

(hosszúság mérése, terület mérése, mértékegységek átváltása - kidolgozott feladatok)

Síkidomok kerülete és területe - Frissítve: 2020.05.15.

(Kerület, terület: négyzet, téglalap, paralelogramma, háromszög, trapéz, merőleges átlójú négyszögek)

6. OSZTÁLY / INFORMATIKA

Szövegszerkesztés

(MS WORD - táblázatok, kidolgozott feladatok (3))

Bemutató készítése

(háttérsablon készítése, hivatkozások, kidolgozott feladat)

Phyton programozás (alapok) - Frissítve: 2020.04.02.

(kidolgozott feladatok: print, input utasítás, egyszerűbb számolási feladatok, ciklusok: for és while)

Google rendszer - Frissítve: 2020.04.01.

(regisztráció, e-mail küldése)
7. OSZTÁLY


Arány, egyenes arány - Frissítve: 2020.10.07.

(egyenes arány függvénye, kibővített arány, arányos osztás - kidolgozott feladatok)

Pitagorasz tétele és alkalmazása - Frissítve: 2020.10.12.

(Pitagorasz tétele - bevezető, derékszögű háromszög hiányzó oldalának kiszámítása, háromszög meghatározása, hogy derékszögű-e

Pitagorasz tétele

(és annak alkalmazása a téglalapra, egyenlő szárú háromszögre, rombuszra, trapézra)

Szabályos sokszög szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Polinómok

(szorzás, tényezőre való bontás, binom négyzete, négyzetek különbsége, közös tag kiemelése)

Hasonlóság alkalmazása

(háromszög ismeretlen oldalainak kiszámítása, derékszögű háromszög megoldása, szakasz számtani és mértani középértéke)

Négyzetgyök fogalma

(műveletek a gyökökkel, gyöktelenítés, rendezés)

Arányosság

(kidolgozott feladatok az egyenes és fordított arányossággal kapcsolatban)

Hatványok

(műveletek, irracioális számok hatványa, kidolgozott feladatok)

Kör és annak részei - Frissítve: 2020.04.14.

(középponti és kerületi szög, kidolgozott feladatok, kör kerülete, pi szám, kidolgoztt feladatok a kerülettel kapcsolatban, körív hossza, kidolgozott feladatok a körívvel kapcsolatban)

Hasonlóság - Frissítve: 2020.05.13.

(szakaszok aránya, arányos szakaszok, szakasz felosztása egyenlő részekre, szakasz felosztása m:n részekre, negyedik mértani arányos, háromszögek hasonlósága, hasonlóság alkalmazása a háromszögekre, háromszög ismeretlen oldalainak kiszámítása, derékszögű háromszög megoldása, szakasz számtani és mértani középértéke )

7. OSZTÁLY / INFORMATIKA

Bemutató készítése

(Slide show készítése, video exportálása, videó feltöltése a YouTube-ra (régi rendszer), kidolgozott feladat)

Phyton programozás (ismétlés 6.) - Frissítve: 2020.04.02.

(kidolgozott feladatok: print, input utasítás, egyszerűbb számolási feladatok, ciklusok: for és while)


8. OSZTÁLY


Lapszög, merőleges vetület

kidolgozott feladatok, 45, 90, 60 fokos lapszög, szakasz merőleges vetülete

Egyenletek megoldása - Frissítve: 2020.10.03.

(ekvivalens kifejezések, egyenlőségek - kidolgozott feladatok, ekvivalens egyenletek, ekvivalens egyenletek - feladatok, egyenlet megoldása, mérlegelv, egyszerű, zárójeles, összetett zárójeles, törtes, abszolút értékes, binom négyzetes, AxB=0 típusú, egyszerű szöveges feladatok megoldása egyenlet segítségével)

Szöveges feladatok megoldása egyenletek segítségével

(különböző típusok)

Hasáb

(fogalma, elemei, felszíne és térfogata, kocka, téglatest, szabályos n oldalú hasáb felszíne és térfogata)

Gúla

(fogalma, elemei, felszíne és térfogata, szabályos n oldalú gúla felszíne és térfogata)

Gúla felszíne és térfogata

(szabályos 3,4,6 oldalú gúla felszíne és térfogata - kidolgozott feladatok)

Egyenlőtlenségek

(megoldás halmaz, ábrázolás, kidolgozott feladatok: egyszerű, zárójeles, bonyolúlt, speciális zárójeles, törtes, szorzat hányados <>0 típusúak)

Lineáris függvények

(kivizsgálás, ét, ék, nullahely, tengelyekkel való metszéspont, monotonitás, előjel, táblázat, grafikon)

Statisztikai adatok grafikus ábrázolás

(adatfeldolgozás, gyakoriság, %, diagram típusok, átlag, módusz, medián, teljes kidolgozott feladatok)

Henger - Frissítve: 2020.03.31.

Keletkezése, elemei, síkmetszet, felszíne, térfogata, forgástestek, kidolgozott feladatok

Lineáris kétismeretlenes egyenletrendszer - Frissítve: 2020.04.05.

Bevezető, grafikus módszer, helyettesítés módszere, ellentett együtthatók módszere, törtes feladatok, zárójeles feladatok, binóm négyzetes feladatok, egyenletrendszer alkalmazása - szöveges feladatok

Kúp - Frissítve: 2020.05.12.

Elemei, felszíne, térfogata, tengelyes metszete, forgástestek - kidolgozott feladatok

Gömb keletkezése, síkmetszete, felszíne, térfogata - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott feladatok

Mértani testek felszíne, térfogata (vegyes feladatok) - Frissítve: 2020.05.19.

Kidolgozott feladatok

8. OSZTÁLY / INFORMATIKA


Excel alkalmazása

(gyakorlati feladatok)

FELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA


Algebra és függvények - Frissítve: 2020.05.02.

32 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Számok és velük való műveletek - Frissítve: 2020.04.23.

48 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Geometria - Frissítve: 2020.05.17.

38 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Online próbateszt - Frissítve: 2020.04.23.

A teszt mind a 20 feladatának kidolgozása magyarázattal

Szöveges feladatok - Frissítve: 2020.04.28.

Kidolgozott alapszintű szöveges feladatok

Egyenletek - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű egyenletes feladatok

Hatványok - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű feladatok, melyekben a hatványokkal való műveleteket gyakoroljuk

Polinomok - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű feladatok, melyekben a monomokkal, binomokkal való műveleteket gyakoroljuk

Függvények - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű feladatok, melyekben a függvényeket gyakoroljuk

Pitagorasz tétele - Frissítve: 2020.05.16.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Sokszögek kerülete, területe - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Kör kerülete, területe - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Hasáb felszíne és térfogata - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Kúp, henger gömb - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Egybevágóság - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Mérések - Frissítve: 2020.05.23.

24 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Mértékegységek - Frissítve: 2020.05.23.

19 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Számok kerekítése - Frissítve: 2020.05.23.

19 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

7. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

8. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

9. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

10. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

11. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

12. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

ÜDVÖZLÖM A TISZTELT LÁTOGATÓT!

Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. (Széchenyi István)

Árpás Attila vagyok, a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola matematika/informatika tanára.

1996. szeptember 1. óta dolgozom ebben az iskolában. Minden évben több száz diákot próbálok bevezetni egyrészt a matematika, másrészt az informatika csodás világába. Folyamatosan kutatom a lehetséges módszereket, melyekkel ezeket a tantárgyakat közelebb tudom juttatni a tanulókhoz. Így akadtam rá a videós segédlet technikára. Az első videókat a szükség szülte, amikor olyan valakit kellett tanítani, aki fizikailag nem lehetett a tanteremben. Ezt követte az iskolai tananyag folyamatos feldolgozása, annak érdekében, hogy a tanulók az órán jelentkezett hiányosságokat odahaza is be tudják pótolni.

Jelenleg több mint 1.200 hosszabb/rövidebb videóval próbálom segíteni az otthon tanulást. Több érdekes tanulási módszert is kipróbáltunk ennek a technikának a segítségével (pl. kifordított tanterem). A videók mindenki számára szabadon és ingyenesen elérhetők a legismertebb videómegosztó portál, a Youtube segítségével. Ezáltal a világ szinte minden részéről vannak „távdiákjaim”. Az ő visszajelzéseik adnak erőt az újabb és újabb videók elkészítéséhez.

Az elmúlt csaknem 6 és fél évben majdnem 1 millióan nézték meg ezeket a videókat. Ha a visszajelzéseket veszem alapul (ötös ellenőrző, dolgozat, sikeres kidolgozás, önbizalom „rendbeszedés”), már megérte elkezdeni és folytatni ezt a munkát.

A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik. Az aktuális tananyag, kérések határozzák meg az új, a még fel nem dolgozott témakörök videó verziójának elkészítését.

Kedves látogató! Remélhetőleg talál valami hasznosat az itt összegyűjtött témakörökből. Minden, amit itt talál, szabadon elvihető, felhasználható.