Itt csak a tudás számít
STATISZTIKA2184 Youtube videó
1005 Online lecke
1595607 Lecke megtekintés
1187546 Látogatók számaTémakörök

Kategorizálva korosztályok szerint


MATEK TÚLÉLŐKÉSZLET


Rövid magyarázatok matematikai kérdésekre. - Frissítve: 2020.12.09.

(Számok betűvel való írása, áltört átalakítása vegyes tört alakra, vegyes tört átalakítása áltört alakra, tizedes törtek - kiolvasás, bővítés, egyszerűsítés, tizedes törtek összehasonlítása, közönséges tört átalakítása vegyes tört alakra bővítéssel és osztással, egész számok összeadása, egész számok szorzása, osztása, műveletek a monomokkal, tizedes törtek szorzása 10-zel, 100-zal, ..., páros és páratlan számok, számhalmazok - összefoglaló, szorzás 9-cel, szorzás 4-gyel, oszthatósági szabályok - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 50, 100, 1000, ...)

1-4. OSZTÁLY


Matematikai alapműveletek

(összeadás, kivonás, szorzás, osztás)

Gondolkodjunk közösen

(logikai feladatok)
5. OSZTÁLY / MATEMATIKA


Természetes számok halmaza - Frissítve: 2020.09.21.

(keletkezésük, tízes egységek, a 0 mint természetes szám, ábrázolás, számegyenes, rendezettség, számok közötti összefűggés, matematikai műveletek, összeadás, kivonás, szorzás, osztás gyakorlása, műveletek sorrendje, kidolgozott feladatok, , természets számok írása szavakkal, matematikai kifejezések, feladat megoldásmenete, algoritmus, számkifejezések - gyakorló feladatok, egyenletek meogldása, összetett/többlépéses egyenletek megoldása, egyenlőtlenségek megoldása, számtani műveletek - kidolgozott feladatlapok, egyenletek megoldása - szöveges feladatok )

Halmazok - Frissítve: 2020.09.28.

(fogalma, elemei, ábrázolása, számosság, üres halmaz, részhalmaz, egyenlőség, műveletek: metszet, únió, különbség, szimmetrikus különbség, kidolgozott feladatok, komplementer halmaz, összetett halmazműveletek)

Műveletek a halmazokkal

(metszet, únió, különbség, feladatok)

Geometriai alapfogalmak - Frissítve: 2020.11.01.

(pont, egyenes sík, pont és egyenes kölcsönös helyzete, pont és sík kölcsönös helyzete, szakasz, félegyenes, mértani alapfoglamak - kidolgozott feladatok, hosszúság mérése, egynemű és többnemű számok, két egyenes kölcsönös helyzete, sík részei, körvonal és kör fogalma, szakaszok átvitele, összehasonlítása, összeadása és kivonása, egyenes és körvonal kölcsönös helyzete, két körvonal kölcsönös helyzete, körvonal, kör - kidolgozott feladatok )

Kör elemei - Frissítve: 2020.11.01.

(körvonal és kör fogalma, szakaszok átvitele, összehasonlítása, összeadása és kivonása, egyenes és körvonal kölcsönös helyzete, két körvonal kölcsönös helyzete, körvonal, kör - kidolgozott feladatok )

Középpontos szimmetria (középpontos tükrözés) - Frissítve: 2020.11.04.

(középpontos szimmetia - bevezető, pont középpontos leképezése, szakasz középpontos leképezése, háromszög középpontos leképezése)

Vektorok - párhuzamos eltolás - Frissítve: 2020.11.06.

(bevezető)

Oszthatóság - Frissítve: 2020.12.09.

(oszthatóság fogalma, maradékos osztás, összeg/különbség/szorzat oszthatósága /szabályok, kidolgozott feladatok/, oszthatósági szabályok /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 50, 100, 1000/, kidolgozott feladatok az oszthatóság gyakorlására, összeg oszthatósága, különbség oszthatósága, szorzat oszthatósága, prímszámok és összetett számok, természetes számok prímtényezős felbontása, közös osztó, legnagyobb közös osztó, legnagyobb közös osztó alkalmazása, közös többszörös, legkisebb közös többszörös, legkisebb közös többszörös meghatározása fejből, LKO, LKT, ... )

Prímszám és összetett szám - Frissítve: 2020.12.09.

(oszthatóság fogalma, maradékos osztás, összeg/különbség/szorzat oszthatósága /szabályok, kidolgozott feladatok/, oszthatósági szabályok /1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 25, 50, 100, 1000/, kidolgozott feladatok az oszthatóság gyakorlására, összeg oszthatósága, különbség oszthatósága, szorzat oszthatósága, prímszámok és összetett számok, természetes számok prímtényezős felbontása, közös osztó, legnagyobb közös osztó, legnagyobb közös osztó alkalmazása, közös többszörös, legkisebb közös többszörös, legkisebb közös többszörös meghatározása fejből, LKO, LKT, ... )

A törtek (1. rész) - Frissítve: 2021.01.11.

(a tört fogalma, a törtek fajtái, valódi tört, vegyes tört, áltört, egységnyi tört, törtek bővítése, törtek bővítése közös nevezőre, törtek egyszerűsítése, kidolgozott feladatok egyszerűsítésre és bővítésre, törtek közös nevezőre hozása, törtek közös számlálóra hozása, törtek ábrázolása a számegyenesen osztószakasz segítségével, törtek ábrázolása a számegyenes egységszakasz felosztásával, vegyes törtek ábrázolása a számegyenesen, tizedes törtek ábrázolása a számegyenesen, ... )

Műveletek a törtekkel (összeadás, kivonás) - Frissítve: 2021.03.17.

(Azonos nevezőjű valódi törtek összeadása/kivonása, azonos nevezőjű vegyes törtek összeadása - párosítás módszere, átalakítás módszere, azonos nevezőjű vegyes törtek kivonása - párosítás módszere kölcsönadással, átalakítás módszere )

Тörtek, tizedes számok

(matematikai műveletek, öszehasonlítás, ábrázolás)

Szögek (elemei, típusok) - Frissítve: 2021.02.21.

(a szög fogalma, elemei, jelölése, szögtípusok szárak egymáshoz viszonyított helyzete alapján, konvex és konkáv szögek)

Szögek (számolás, szerkesztés)

összeadás, kivonás (szerkesztés, számolás), pótszögek és kiegészítő szögek (szerkesztés, számolás)

Műveletek a szögekkel (rövid videók)

összeadás, kivonás (szerkesztés, számolás), pótszögek és kiegészítő szögek (szerkesztés, számolás)

LKO, LKT

Legkisebb közös többszörös, legnagyobb közös osztó

Törtek összehasonlítása

számlálók, nevezők szerint

5. OSZTÁLY / INFORMATIKA


Windows intéző - Frissítve: 2020.11.03.

(mappák készítése, átnevezése, törlése, mappa tartalmának megjelenítése, fájlok kijelölése, fájlok másolása/áthelyezése, képernyő mentése)

Szövegszerkesztés

(MS WORD - szöveg gépelése, ékezetes betű, szimbólumok használata, szöveg formázása, multimédiás objektumok)

Bemutató készítése - Frissítve: 2020.04.14.

(kezdő lépések, háttér, szöveg, képek elhelyezése, kidolgozott feladat, alakzatok, animációk, hivatkozások)

Scratch programozás

(kezdő lépések, kidogozottt feladatok)


6. OSZTÁLY / MATEMATIKA

Háromszög szögei - Frissítve: 2020.10.14.

(általános háromszög hiányzó szögeinek kiszámítása, egyenlő szárú háromszög hiányzó szögeinek kiszámítása)

Nevezetes szögek szerkesztése

(60 fok, 30 fok, 15 fok, 90 fok, 45 fok, 75 fok, 105 fok, 135 fok)

Háromszögek szerkesztése

(4 tétel alapján, derékszögű, egyenlő szárú háromszög)

Háromszög jellegzetes pontjai

(beleírható kör középpontja, köréírható kör középpontja, súlypont, magasságpont)

Deltoid szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Paralelogramma szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Trapéz szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Műveletek az egész számok halmazában

(kidolgozott alapszintű feladatok)

Műveletek az egész számok halmazában

(kidolgozott középszintű feladatok)

Egyenlőtlenségek a racionális számok halmazában

(kidolgozott feladatok típusokra bontva)

Négyszögek - Frissítve: 2020.04.13.

Bevezető, paralelogramma, trapéz, deltoid, négyszögek szögei, négyszög hiányzó szögeinek kiszámítása, paralelogramma tulajdonságai, rombusz, téglalap, négyzet tulajdonságai, paralelogramma hiányzó szögeinek kiszámítása, trapéz, egyenlő szárú trapéz tulajdonságai, egyenlő szárú és derékszögű trapéz hiányzó szögeinek kiszámítása (folyamatosan frissül)

Háromszögek kerülete és területe - Frissítve: 2020.04.09.

(általános, egyenlő szárú és egyenlő oldalú háromszög kerülete)

Mértékegységek átváltása - Frissítve: 2020.05.10.

(hosszúság mérése, terület mérése, mértékegységek átváltása - kidolgozott feladatok)

Síkidomok kerülete és területe - Frissítve: 2020.05.15.

(Kerület, terület: négyzet, téglalap, paralelogramma, háromszög, trapéz, merőleges átlójú négyszögek)

6. OSZTÁLY / INFORMATIKA

Szövegszerkesztés

(MS WORD - táblázatok, kidolgozott feladatok (3))

Bemutató készítése

(háttérsablon készítése, hivatkozások, kidolgozott feladat)

Phyton programozás (alapok) - Frissítve: 2020.04.02.

(kidolgozott feladatok: print, input utasítás, egyszerűbb számolási feladatok, ciklusok: for és while)

Google rendszer - Frissítve: 2020.04.01.

(regisztráció, e-mail küldése)
7. OSZTÁLY


Arány, egyenes arány - Frissítve: 2020.10.07.

(egyenes arány függvénye, kibővített arány, arányos osztás - kidolgozott feladatok)

Pitagorasz tétele és alkalmazása - Frissítve: 2020.11.08.

(Pitagorasz tétele - bevezető, derékszögű háromszög hiányzó oldalának kiszámítása, háromszög meghatározása, hogy derékszögű-e, pitagoraszi számhármasok, √n hosszúságú szakasz szerkesztése, pitagorasz tételének alkalmazása a négyzetre, téglalapra, egyenlő oldalú háromszögre, egyenlő szárú háromszögre, rombuszra, egyenlő szárú trapézra - kidolgozott feladatok

Pitagorasz tétele

(és annak alkalmazása a téglalapra, egyenlő szárú háromszögre, rombuszra, trapézra)

Pitagorasz tételének alkalmazása a négyzetre és a téglalapra - Frissítve: 2020.11.11.

(kidolgozott feladatok)

Pitagorasz tételének alkalmazása az egyenlő oldalú és egyenlő szárú háromszögre - Frissítve: 2020.11.11.

(kidolgozott feladatok)

Pitagorasz tételének alkalmazása a rombuszra és trapézra - Frissítve: 2020.11.11.

(kidolgozott feladatok)

Pitagorasz tételének alkalmazása a derékszögű koordináta rendszerben - Frissítve: 2020.11.11.

(pontok egymástól való távolsága, szakasz felezőpontja, háromszög kerülete, háromszög területe)

Sokszögek - Frissítve: 2021.02.04.

(sokszög fogalma, sokszög elemei, oldalai, csúcsai, átlók, szögek, szabályos háromszög, négyszög, ötszög, hatszög, nyolcszög ...)

Szabályos sokszög szerkesztése

(szerkesztési feladatok)

Polinómok

(szorzás, tényezőre való bontás, binom négyzete, négyzetek különbsége, közös tag kiemelése)

Hasonlóság alkalmazása

(háromszög ismeretlen oldalainak kiszámítása, derékszögű háromszög megoldása, szakasz számtani és mértani középértéke)

Négyzetgyök fogalma

(műveletek a gyökökkel, gyöktelenítés, rendezés)

Arányosság

(kidolgozott feladatok az egyenes és fordított arányossággal kapcsolatban)

Hatványok

(műveletek, irracioális számok hatványa, kidolgozott feladatok)

Tízes egységek egész kitevőjű hatványai - Frissítve: 2021.01.17.

(tízes egységek egész kitevőjű hatványai, mértékegységek átváltása tízes alapú hatványok segítségével, racionális számok kanonikus alakja, racionális számok normál alakja)

Kör és annak részei - Frissítve: 2020.04.14.

(középponti és kerületi szög, kidolgozott feladatok, kör kerülete, pi szám, kidolgoztt feladatok a kerülettel kapcsolatban, körív hossza, kidolgozott feladatok a körívvel kapcsolatban)

Hasonlóság - Frissítve: 2020.05.13.

(szakaszok aránya, arányos szakaszok, szakasz felosztása egyenlő részekre, szakasz felosztása m:n részekre, negyedik mértani arányos, háromszögek hasonlósága, hasonlóság alkalmazása a háromszögekre, háromszög ismeretlen oldalainak kiszámítása, derékszögű háromszög megoldása, szakasz számtani és mértani középértéke )

7. OSZTÁLY / INFORMATIKA

Bemutató készítése

(Slide show készítése, video exportálása, videó feltöltése a YouTube-ra (régi rendszer), kidolgozott feladat)

Phyton programozás (ismétlés 6.) - Frissítve: 2020.04.02.

(kidolgozott feladatok: print, input utasítás, egyszerűbb számolási feladatok, ciklusok: for és while)

Google diák (online prezentáció készítés alapjai) - Frissítve: 2021.01.05.

(google dia, téma, háttér, sablonok használata, dokumentum megosztása, képek beszúrása saját gépről és formázása, képek az internetről, png képek, animált képek, szöveges objektumok, videó beszúrása, alakzatok beszúrása, vonal beszúrása, táblázat beszúrása és formázása, speciális karakterek beillesztése, listajelek és számozások, sortávolság és térköz, hivatkozások prezentáción belül, minta szerkesztése)


8. OSZTÁLY


Lapszög, merőleges vetület

kidolgozott feladatok, 45, 90, 60 fokos lapszög, szakasz merőleges vetülete

Egyenletek megoldása - Frissítve: 2020.10.03.

(ekvivalens kifejezések, egyenlőségek - kidolgozott feladatok, ekvivalens egyenletek, ekvivalens egyenletek - feladatok, egyenlet megoldása, mérlegelv, egyszerű, zárójeles, összetett zárójeles, törtes, abszolút értékes, binom négyzetes, AxB=0 típusú, egyszerű szöveges feladatok megoldása egyenlet segítségével)

Szöveges feladatok megoldása egyenletek segítségével

(különböző típusok)

Hasáb - Frissítve: 2020.11.26.

(fogalma, elemei, felszíne és térfogata, kocka, téglatest, szabályos n oldalú hasáb felszíne és térfogata)

Kocka és téglatest felszíne és térfogata - Frissítve: 2020.11.26.

(kidolgozott feladatok)

Kocka és téglatest felszíne és térfogata - Frissítve: 2020.11.26.

(kidolgozott feladatok)

Szabályos n oldalú hasáb felszíne és térfogata - Frissítve: 2020.11.26.

(kidolgozott feladatok)

Gúla

(fogalma, elemei, felszíne és térfogata, szabályos n oldalú gúla felszíne és térfogata)

Gúla felszíne és térfogata

(szabályos 3,4,6 oldalú gúla felszíne és térfogata - kidolgozott feladatok)

Egyenlőtlenségek

(megoldás halmaz, ábrázolás, kidolgozott feladatok: egyszerű, zárójeles, bonyolúlt, speciális zárójeles, törtes, szorzat hányados <>0 típusúak)

Lineáris függvények

(kivizsgálás, ét, ék, nullahely, tengelyekkel való metszéspont, monotonitás, előjel, táblázat, grafikon)

Statisztikai adatok grafikus ábrázolás

(adatfeldolgozás, gyakoriság, %, diagram típusok, átlag, módusz, medián, teljes kidolgozott feladatok)

Henger - Frissítve: 2020.03.31.

Keletkezése, elemei, síkmetszet, felszíne, térfogata, forgástestek, kidolgozott feladatok

Lineáris kétismeretlenes egyenletrendszer - Frissítve: 2020.04.05.

Bevezető, grafikus módszer, helyettesítés módszere, ellentett együtthatók módszere, törtes feladatok, zárójeles feladatok, binóm négyzetes feladatok, egyenletrendszer alkalmazása - szöveges feladatok

Kúp - Frissítve: 2020.05.12.

Elemei, felszíne, térfogata, tengelyes metszete, forgástestek - kidolgozott feladatok

Gömb keletkezése, síkmetszete, felszíne, térfogata - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott feladatok

Mértani testek felszíne, térfogata (vegyes feladatok) - Frissítve: 2020.05.19.

Kidolgozott feladatok

8. OSZTÁLY / INFORMATIKA


Excel alkalmazása

(gyakorlati feladatok)

HTML alapok - Frissítve: 2021.03.17.

bevezető, stílusok, szöveg beillesztése, megjelenítése, formázása, kép beillesztése, link alkalmazása, kidolgozott feladatok, ...

FELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA


Algebra és függvények - Frissítve: 2020.05.02.

32 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Számok és velük való műveletek - Frissítve: 2020.04.23.

48 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Geometria - Frissítve: 2020.05.17.

38 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Online próbateszt - Frissítve: 2020.04.23.

A teszt mind a 20 feladatának kidolgozása magyarázattal

Szöveges feladatok - Frissítve: 2020.04.28.

Kidolgozott alapszintű szöveges feladatok

Egyenletek - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű egyenletes feladatok

Hatványok - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű feladatok, melyekben a hatványokkal való műveleteket gyakoroljuk

Polinomok - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű feladatok, melyekben a monomokkal, binomokkal való műveleteket gyakoroljuk

Függvények - Frissítve: 2020.05.02.

Kidolgozott alapszintű feladatok, melyekben a függvényeket gyakoroljuk

Pitagorasz tétele - Frissítve: 2020.05.16.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Sokszögek kerülete, területe - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Kör kerülete, területe - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Hasáb felszíne és térfogata - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Kúp, henger gömb - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Egybevágóság - Frissítve: 2020.05.17.

Kidolgozott alapszintű feladatok

Mérések - Frissítve: 2020.05.23.

24 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Mértékegységek - Frissítve: 2020.05.23.

19 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

Számok kerekítése - Frissítve: 2020.05.23.

19 alapszintű feladat kidolgozása magyarázattal

7. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

8. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

9. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

10. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

11. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)

12. teszt

(alapszintű és középszintű feladatok - 20)
ÜDVÖZLÖM A TISZTELT LÁTOGATÓT!

Sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. (Széchenyi István)

Árpás Attila vagyok, a péterrévei Samu Mihály Általános Iskola matematika/informatika tanára.

1996. szeptember 1. óta dolgozom ebben az iskolában. Minden évben több száz diákot próbálok bevezetni egyrészt a matematika, másrészt az informatika csodás világába. Folyamatosan kutatom a lehetséges módszereket, melyekkel ezeket a tantárgyakat közelebb tudom juttatni a tanulókhoz. Így akadtam rá a videós segédlet technikára. Az első videókat a szükség szülte, amikor olyan valakit kellett tanítani, aki fizikailag nem lehetett a tanteremben. Ezt követte az iskolai tananyag folyamatos feldolgozása, annak érdekében, hogy a tanulók az órán jelentkezett hiányosságokat odahaza is be tudják pótolni.

Jelenleg több mint 1.800 hosszabb/rövidebb videóval próbálom segíteni az otthon tanulást. Több érdekes tanulási módszert is kipróbáltunk ennek a technikának a segítségével (pl. kifordított tanterem). A videók mindenki számára szabadon és ingyenesen elérhetők a legismertebb videómegosztó portál, a Youtube segítségével. Ezáltal a világ szinte minden részéről vannak „távdiákjaim”. Az ő visszajelzéseik adnak erőt az újabb és újabb videók elkészítéséhez.

Az elmúlt csaknem 13 és fél évben majdnem 6 millióan nézték meg ezeket a videókat. Ha a visszajelzéseket veszem alapul (ötös ellenőrző, dolgozat, sikeres kidolgozás, önbizalom „rendbeszedés”), már megérte elkezdeni és folytatni ezt a munkát.

A gyűjtemény folyamatosan gyarapszik. Az aktuális tananyag, kérések határozzák meg az új, a még fel nem dolgozott témakörök videó verziójának elkészítését.

Kedves látogató! Remélhetőleg talál valami hasznosat az itt összegyűjtött témakörökből. Minden, amit itt talál, szabadon elvihető, felhasználható.