ONLINE LECKÉK (MATEMATIKA)
Új tananyag magyarázata, füzetbe írandó szöveg, kidolgozott feladatok (rejtett megoldással), magyarázattal
4. OSZTÁLY
SZÁMTANI MŰVELETEK
5. OSZTÁLY
TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA
HALMAZOK
MÉRTANI ALAPFOGALMAK
OSZTHATÓSÁG
A TÖRTEK (1. RÉSZ)
SZÖGEK
TÖRT - MŰVELETEK
TÖRTEK (II)
TENGELYES SZIMMETRIA
TÖRTEK (III.)
TÖRTES EGYENLETEK
6. OSZTÁLY
TESZTEK, KÉPLETEK
EGÉSZ SZÁMOK HALMAZA
MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN
HÁROMSZÖGEK - BEVEZETŐ
HÁROMSZÖG JELLEGZETES PONTJAI
NÉGYSZÖGEK
7. OSZTÁLY
NÉGYZETGYÖK
HATVÁNYOK
ARÁNYOSSÁG
PITAGORASZ TÉTELE
PONTOK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (KOORDINÁTA RENDSZERBEN)
SOKSZÖGEK
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK
KÖR ÉS ANNAK RÉSZEI
8. OSZTÁLY
ARÁNYOS SZAKASZOK
HASONLÓSÁG ÉS ANNAK ALKALMAZÁSA
PONT, EGYENES, SÍK
EGYENLETEK
HASÁB
GÚLA (KELETKEZÉSE, ELEMEI, FAJTÁI, HÁLÓZATA, FELSZÍNE ÉS TÉRFOGATA)
FÜGGVÉNYEK
EGYENLŐTLENSÉGEK
ADATFELDOLGOZÁS
LINEÁRIS KÉTISMERETLENES EGYENLETRENDSZER
HENGER
KÚP
A GÖMBONLINE LECKÉK (INFORMATIKA)
Új tananyag magyarázata, bemutatása
5. OSZTÁLY
SZÁMÍTÓGÉP HARDVERE
SZÖVEGSZERKESZTÉS (MS WORD)
BEMUTATÓ KÉSZÍTÉSE POWERPOINT SEGÍTSÉGÉVEL
SCRATCH PROGRAMOZÁS
6. OSZTÁLY
MS WORD (6)
KAREL A ROBOT
PYTHON PROGRAMOZÁS (ALAPOK)
7. OSZTÁLY
GIMP KÉPSZERKESZTŐ
GOOGLE DIÁK
TEKNŐC GRAFIKA
8. OSZTÁLY
TÁBLÁZATKEZELÉS (MS EXCEL)
HTML PROGRAMOZÁSFELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA (MATEMATIKA)
Tesztek, próbatesztek, felkészítő feladatok magyarázata
8. OSZTÁLY
TESZTEK, PRÓBATESZTEK
SZÁMOK ÉS VELÜK VALÓ MŰVELETEK (2021 - ALAPSZINT, 1-48.)
ALGEBRA ÉS FÜGGVÉNYEK (2021 - ALAPSZINT, 49-80.)
GEOMETRIA (2021 - ALAPSZINT, 81-118.)
MÉRÉSEK (2021 - ALAPSZINT, 119-142.)
ADATFELDOLGOZÁS (2021 - ALAPSZINT)
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK
PRÓBATESZTEK / TESZTEK (TELJES VIDEÓK)Designed by Greensoft