ONLINE LECKÉK
Új tananyag magyarázata, füzetbe írandó szöveg, kidolgozott feladatok (rejtett megoldással), magyarázattal
5. OSZTÁLY
TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA
HALMAZOK
MÉRTANI ALAPFOGALMAK
6. OSZTÁLY
7. OSZTÁLY
NÉGYZETGYÖK
HATVÁNYOK
ARÁNYOSSÁG
PITAGORASZ TÉTELE
8. OSZTÁLY
PONT, EGYENES, SÍK
EGYENLETEKDesigned by Greensoft