ONLINE LECKÉK (MATEMATIKA)
Új tananyag magyarázata, füzetbe írandó szöveg, kidolgozott feladatok (rejtett megoldással), magyarázattal
4. OSZTÁLY
SZÁMTANI MŰVELETEK
5. OSZTÁLY
TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA
HALMAZOK
MÉRTANI ALAPFOGALMAK
OSZTHATÓSÁG
A TÖRTEK (1. RÉSZ)
SZÖGEK
TÖRT - MŰVELETEK
TÖRTEK (II)
TENGELYES SZIMMETRIA
TÖRTEK (III.)
TÖRTES EGYENLETEK
SZÁZALÉK
ARÁNY
SZÁMTANI KÖZÉPÉRTÉK
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (5. OSZTÁLY)
6. OSZTÁLY
TESZTEK, KÉPLETEK
EGÉSZ SZÁMOK HALMAZA
MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN (1. RÉSZ)
HÁROMSZÖGEK - BEVEZETŐ
MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN (2. RÉSZ)
SZÁMKIFEJEZÉSEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN
SZÖGEK SZERKESZTÉSE
RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA
ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
NÉGYSZÖGEK
EGYENLETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
EGYENLŐTLENSÉGEK A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
SZORZÁS A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
HÁROMSZÖGEK SZERKESZTÉSE
HÁROMSZÖG JELLEGZETES PONTJAI
OSZTÁS A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
NÉGYSZÖGEK SZERKESZTÉSE
DERÉKSZÖGŰ KOORDINÁTA-RENDSZER A SÍKBAN
TERÜLET, KERÜLET MÉRÉSE
TERÜLET, KERÜLET - GYAKORLÁS
DRÁGULÁS, ÁRENGEDMÉNY
ARÁNY, ARÁNYPÁR
SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS ARÁNYPÁRRAL
FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG
ÖSSZETETT ARÁNYOSSÁG
KEVERÉKSZÁMÍTÁS
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (6. OSZTÁLY)
7. OSZTÁLY
TESZTEK
SZÁMOK NÉGYZETE
VALÓS SZÁMOK HALMAZA
NÉGYZETGYÖK
MŰVELETEK A GYÖKÖKKEL
HATVÁNYOK
MŰVELETEK A HATVÁNYOKKAL
ARÁNYOSSÁG
PITAGORASZ TÉTELE
PONTOK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (KOORDINÁTA RENDSZERBEN)
SOKSZÖGEK
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK TERÜLETE, KERÜLETE
ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK
KÖR ÉS ANNAK RÉSZEI
ADATFELDOLGOZÁS
SZÁMRENDSZEREK
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (7. OSZTÁLY)
8. OSZTÁLY
ARÁNYOS SZAKASZOK
HASONLÓSÁG ÉS ANNAK ALKALMAZÁSA
PONT, EGYENES, SÍK
EGYENLETEK
SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA EGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
EGYENLŐTLENSÉGEK
HASÁB
GÚLA (KELETKEZÉSE, ELEMEI, FAJTÁI, HÁLÓZATA, FELSZÍNE ÉS TÉRFOGATA)
FÜGGVÉNYEK
LINEÁRIS KÉTISMERETLENES EGYENLETRENDSZER
HENGER
KÚP
A GÖMB
ÉRDEKES MATEMATIKA
MÉRTANI TESTEK FELSZÍNE ÉS TÉRFOGATA
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (8. OSZTÁLY)



ONLINE LECKÉK (INFORMATIKA)
Új tananyag magyarázata, bemutatása
5. OSZTÁLY
SZÁMÍTÓGÉP HARDVERE
WINDOWS INTÉZŐ
ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS
SZÖVEGSZERKESZTÉS (MS WORD)
BEMUTATÓ KÉSZÍTÉSE POWERPOINT SEGÍTSÉGÉVEL
SCRATCH PROGRAMOZÁS
6. OSZTÁLY
MS WORD (6)
GOOGLE RENDSZER
NYOMTATÁSI ELŐKÉSZÜLETEK
HÁTTÉRSABLON A BEMUTATÓBAN
KAREL A ROBOT
PYTHON PROGRAMOZÁS (ALAPOK)
SZÁZALÉK - PYTHON SEGÍTSÉGÉVEL
7. OSZTÁLY
GIMP KÉPSZERKESZTŐ
GOOGLE DIÁK
YOUTUBE VIDЕÓ
PYTHON PROGRAMOZÁS (II)
TEKNŐC GRAFIKA
8. OSZTÁLY
TÁBLÁZATKEZELÉS (MS EXCEL)
HTML PROGRAMOZÁS



FELKÉSZÜLÉS A ZÁRÓVIZSGÁRA (MATEMATIKA)
Tesztek, próbatesztek, felkészítő feladatok magyarázata
8. OSZTÁLY
TESZTEK, PRÓBATESZTEK
SZÁMOK ÉS VELÜK VALÓ MŰVELETEK (2021 - ALAPSZINT, 1-48.)
ALGEBRA ÉS FÜGGVÉNYEK (2021 - ALAPSZINT, 49-80.)
GEOMETRIA (2021 - ALAPSZINT, 81-118.)
MÉRÉSEK (2021 - ALAPSZINT, 119-142.)
ADATFELDOLGOZÁS (2021 - ALAPSZINT)
SZÁMOK ÉS VELÜK VALÓ MŰVELETEK (2021 - KÖZÉPSZINT)
ALGEBRA ÉS FÜGGVÉNYEK (2021 - KÖZÉPSZINT)
GEOMETRIA (2021 - KÖZÉPSZINT)
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK
PRÓBATESZTEK / TESZTEK (TELJES VIDEÓK)
FELKÉSZÍTŐ TESZTEK



Designed by Greensoft