ONLINE LECKÉK (MATEMATIKA - ÁLTALÁNOS ISKOLA)
Új tananyag magyarázata, füzetbe írandó szöveg, kidolgozott feladatok (rejtett megoldással), magyarázattal
4. OSZTÁLY
SZÁMTANI MŰVELETEK
5. OSZTÁLY
TERMÉSZETES SZÁMOK HALMAZA
HALMAZOK
MÉRTANI ALAPFOGALMAK
OSZTHATÓSÁG
A TÖRTEK (1. RÉSZ)
SZÖGEK
TÖRT - MŰVELETEK
TÖRTEK (II)
TENGELYES SZIMMETRIA
TÖRTEK (III.)
TÖRTES EGYENLETEK
SZÁZALÉK
ARÁNY
SZÁMTANI KÖZÉPÉRTÉK
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (5. OSZTÁLY)
6. OSZTÁLY
TESZTEK, KÉPLETEK
EGÉSZ SZÁMOK HALMAZA
MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN (1. RÉSZ)
HÁROMSZÖGEK - BEVEZETŐ
MŰVELETEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN (2. RÉSZ)
SZÁMKIFEJEZÉSEK AZ EGÉSZ SZÁMOK HALMAZÁBAN
SZÖGEK SZERKESZTÉSE
RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZA
ÖSSZEADÁS ÉS KIVONÁS A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
NÉGYSZÖGEK
EGYENLETEK A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
EGYENLŐTLENSÉGEK A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
SZORZÁS A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
HÁROMSZÖGEK SZERKESZTÉSE
HÁROMSZÖG JELLEGZETES PONTJAI
OSZTÁS A RACIONÁLIS SZÁMOK HALMAZÁBAN
NÉGYSZÖGEK SZERKESZTÉSE
DERÉKSZÖGŰ KOORDINÁTA-RENDSZER A SÍKBAN
TERÜLET, KERÜLET MÉRÉSE
TERÜLET, KERÜLET - GYAKORLÁS
DRÁGULÁS, ÁRENGEDMÉNY
ARÁNY, ARÁNYPÁR
SZÁZALÉKSZÁMÍTÁS ARÁNYPÁRRAL
FORDÍTOTT ARÁNYOSSÁG
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (6. OSZTÁLY)
7. OSZTÁLY
TESZTEK
SZÁMOK NÉGYZETE
VALÓS SZÁMOK HALMAZA
NÉGYZETGYÖK
MŰVELETEK A GYÖKÖKKEL
HATVÁNYOK
MŰVELETEK A HATVÁNYOKKAL
ARÁNYOSSÁG
PITAGORASZ TÉTELE
PONTOK KÖZÖTTI TÁVOLSÁG (KOORDINÁTA RENDSZERBEN)
SOKSZÖGEK
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK TERÜLETE, KERÜLETE
ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK
KÖR ÉS ANNAK RÉSZEI
POLINOM TÉNYEZŐIRE VALÓ BONTÁSA
ADATFELDOLGOZÁS
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (7. OSZTÁLY)
8. OSZTÁLY
TESZTEK
HASONLÓSÁG ÉS ANNAK ALKALMAZÁSA
PONT, EGYENES, SÍK
EGYENLETEK
SZÖVEGES FELADATOK MEGOLDÁSA EGYENLETEK SEGÍTSÉGÉVEL
EGYENLŐTLENSÉGEK
HASÁB
ARÁNYOS SZAKASZOK
FÜGGVÉNYEK
GÚLA (KELETKEZÉSE, ELEMEI, FAJTÁI, HÁLÓZATA, FELSZÍNE ÉS TÉRFOGATA)
LINEÁRIS KÉTISMERETLENES EGYENLETRENDSZER
HENGER
KÚP
A GÖMB
ÉRDEKES MATEMATIKA
MÉRTANI TESTEK FELSZÍNE ÉS TÉRFOGATA
TÉMAKÖRÖNKÉNTI TELJES VIDEÓK (8. OSZTÁLY)Designed by Greensoft