MÉRTANI ALAPFOGALMAK
Feldolgozott tananyagok:
PONT, EGYENES (MÉRTANI ALAPFOGALMAK), EGYENES MEGHATÁROZÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk a pont és az egyenes fogalmával, definíciójával, jelölésével és ábrázolásával. A lecke végén megtanuljuk, hogy hogyan lehet egyértelműen meghatározni egy egyenest)
 2142
PONT ÉS EGYENES KÖLCSÖNÖS HELYEZETE, KOLLINEÁRIS PONTOK
(A videó első részében megismerkedünk a pont és az egyenes kölcsönös helyzetével (illeszkedik, nem illeszkedik). A második részben megismerkedünk a kollineáris pont fogalmával, tulajdonságaival, majd egy feladaton keresztül gyakoroljuk a kollineáris pontokat.)
 2752
SZAKASZ, FÉLEGYENES (MINT AZ EGYENES RÉSZE)
(Ebben a leckében megismerkedünk a szakasz és a félegyenes fogalmával, példákon és kidolgozott feladatokon keresztül próbáljuk meg elmélyíteni a tanultakat.)
 1986
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – FELADATOK(1)
(Ebben a leckében a mértani alapfogalmakat (pont, egyenes, szakasz) gyakoroljuk. Az adott ábra alapján pótoljuk az állítást, hogy igaz legyen.)
 1245
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – FELADATOK(2)
(Ebben a leckében a mértani alapfogalmakat (pont, egyenes, szakasz) gyakoroljuk. Az adott ábra alapján pótoljuk az állítást, hogy igaz legyen.)
 1080
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – FELADATOK(3)
(Ebben a leckében a mértani alapfogalmakat (pont, egyenes, szakasz, félegyenes) gyakoroljuk. Az adott ábra alapján pótoljuk az állítást, hogy igaz legyen.)
 1309
HOSSZÚSÁG MÉRÉSE
(Hosszúság mérésekor meghatározzuk, hogy a mérendő mennyiség hányszorosa a mérés alapegységétől. Hosszúság alapegysége: 1 méter. Tőle kisebbek a deciméter, centiméter, milliméter (vannak még...). A métertől nagyobb egységek a dekaméter, hektométer, kilométer (...) )
 1924
HOSSZÚSÁG MÉRÉSE – MÉRTÉKEGYSÉGEK KÖZÖTTI ÁTVÁLTÁS
(Ebben a leckében a hosszúság mértékegységei közötti váltást gyakoroljuk nagyobból kisebb mértékegységre, illetve fordítva.)
 3475
EGYNEMŰ/TÖBBNEMŰ SZÁM (HOSSZÚSÁG MÉRÉSE)
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan különböztessük meg az egynemű (egy mértékegységet tartalmazó) és többnemű (több mértékegységet tartalmazó) számot. A videó 2. felében 3 bemutató példát látunk a többnemű szám átalakítására egynemű számmá. )
 1299
EGYNEMŰ ÉS TÖBBNEMŰ SZÁM (FELADATOK)
(Ebben a leckében az egynemű (egy mértékegységet tartalmazó) és többnemű (több mértékegységet tartalmazó) számok közötti átalakítást. A leckében 3 feladatlapot oldunk meg. )
 1403
A SÍK
(Ebben a leckében megismerkedünk a sík fogalmával, ábrázolásával és jelölésével. A folytatásban megtanuljuk a pont és a sík, illetve az egyenes és a sík kölcsönös helyzetét.)
 1378
KÉT EGYENES KÖLCSÖNÖS HELYZETE A SÍKBAN
(Ebben a leckében megismerkedünk az egyenes lehetséges külcsönös helyzetéve.
→ az egyenesek metszik egymást egy pontban
→ az egyenesek nem metszik egymást (párhuzamosak)
→ az egyenesek fedik egymást
Két különböző síkra illeszkedő egyenes esetén:
→ az egyenesek nem metszik egymást (kitérők) )
 1640
A SÍK RÉSZEI
(Ebben a leckében megismerkedünk a sík egyes részeivel: a félsíkkal, a háromszöggel és a paralelogrammával. Látni fogjuk ezeknek a fogalmaknak a keletkezését, jelölését, ábrázolását, elemeit, tulajdonságait )
 1500
PÁRHUZAMOS EGYENES RAJZOLÁSA ADOTT PONTON ÁT
(Ebben a leckében megismerkedünk annak technikájával, hogyan tudunk egy adott egyeneshez viszonyítva párhuzamos egyenest megrajzolni egy adott ponton át. Amire szükségünk lesz: két vonalzó (az egyik legyen háromszög vonalzó))
 1441
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – 1. FELADATLAP
(Ebben a leckében a mértani alapfogalmakat (pont, egyenes, sík) gyakoroljuk. Az első feladatban ki kell egészíteni a mondatokat, hogy igaz állításokat kapjunk. A második feladatban két egyenes kölcsönös helyzeteit kell lerajzolnunk.)
 1363
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – 2. FELADATLAP
(Ebben a leckében a mértani alapfogalmakat (pont, egyenes, sík) gyakoroljuk. Az első feladatban el kell döntenünk az állítások igazát. A második feladatban ki kell egészíteni a mondatokat, hogy igaz állításokat kapjunk. )
 1263
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – 3. FELADATLAP
(Ebben a leckében síkbeli alakzatok (háromszög és négyszög) metszetét és unióját gyakoroljuk 4 feladat segítségével)
 1448
MÉRTANI ALAPFOGALMAK – 4. FELADATLAP (HÁNY HÁROMSZÖG ILLETVE HÁNY PARALELOGRAMMA VAN A KÉPEN)
(Ebben a leckében olyan feladatokat oldunk meg, melyben egy adott kép alapján kell megszámolnunk, hogy hány háromszög illetve hány paralelogramma látható a képen. Olyan módszert alkalmazunk, melynek segítségével az összes alakzatot fel tudjuk ismerni.)
 1210
KÖRVONAL ÉS KÖR FOGALMA
(Ebben a leckében a körvonal és a kör fogalmával ismerkedünk meg. Leckénk bevezető részében megtanuljuk, hogyan keletkezik a körvonal A folyatásban a belső tartomány bevonásával definiáljuk a kör fogalmát A befejező részben megismerkedünk a kör elemeivel (középpont, sugár, átmérő, húr és körív) )
 2116
SZAKASZOK ÁTVITELE, ÖSSZEHASONLÍTÁSA, ÖSSZEADÁSA, KIVONÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan szerkesszünk (körző és vonalzó segítségével) egy adott szakasszal egyenlő hosszúságú szakaszt. A folyatásban megtanuljuk, hogyan tudunk körző és vonalzó segítségével két szakasz hosszát összehasonlítani A 3. részben körző és vonalzó segítségével két szakaszt összeadunk, meg az utolsó részben pedig kinonkuk. )
 1416
KÖR, KÖRVONAL – GYAKORLÓ FELADATOK (1)
(Ebben a videóban 2 feladatot oldunk meg, melyben meghatározzuk a pont, szakasz és körvonal/kör kölcsönös helyzetét.)
 1649
ALAKZAT KERÜLETE – SZAKASZOK ÁTVITELE, ÖSSZEADÁSA (1)
(Ebben a leckében két feladatot oldunk meg, melyben a szakaszok átvitelét, összeadását gyakoroljuk.)
 1149
FELADATLAP
(Ebben a leckében geometiával kapcsolatos feladatlapot oldunk meg )
 1482
EGYENES ÉS KÖRVONAL (KÖR) KÖLCSÖNÖS HELYZETE
(Ebben a leckében az egyenes és a körvonal (kör) kölcsönös helyzetéről tanulunk. Ez lehet: nincs közös pontjuk, 1 közös pontjuk van és 2 közös pontjuk van A körvonal mellett figyeljük a kör és egyenes kölcsönös helyzetét is. )
 1638
KÉT KÖRVONAL KÖLCSÖNÖS HELYZETE, KÉT KÖR KÖLCSÖNÖS HELYZETE
(Ebben a leckében két körvonal (kör) kölcsönös helyzetéről tanulunk. Ez lehet: nincs közös pontjuk, 1 közös pontjuk van és 2 közös pontjuk van A körvonalak mellett figyeljük a körök kölcsönös helyzetét is. )
 1739
KÖRVONAL, KÖR ÉS ELEMEI - KIDOLGOZO FELADATOK (2)
(Aktuális leckénkben két feladaton át a következő fogalmakat gyakoroljuk: kör, körvonal, középpont sugár, körív, húr, szakasz, egy pont eleme/nem eleme a körvonalnak/körnek, szelő, érintő, az egyenes metszi (szeli) a körvonalat, az egyenes érinti a körvonalat. )
 1631
KÖRVONAL, KÖR – KIDOLGOZOTT GYAKORLÓ FELADATOK (3)
(Ebben a leckében 5 feladatot oldunk meg. Ezekeben körvonallal kapcsolatos fogalmakat gyakorlunk)
 1400
KÖZÉPPONTOS SZIMMETRIA (KÖZÉPPONTOS TÜKRÖZÉS) - BEVEZETŐ
(Ebben a leckében megismerkedünk a középpontos szimmetria fogalmával, feltételekkel, hogy két pontra azt mondhassuk, hogy középpontosan szimmetrikusak egy harmadik ponthoz viszonyítva, látni fogjuk a pont, szakasz, sokszög szimmetrikus képét és a végén megtanuljuk, hogy mik azok a középpontosan szimmetrikus alakzatok)
 2132
KÖZÉPPONTOS SZIMMETRIA (KÖZÉPPONTOS TÜKRÖZÉS) – SZERKESZTÉSI FELADATOK
(Ebben a leckében 3 feladatot oldunk meg. Megszerkesztjük a pont, szakasz és háromszög középpontos tükörképét.)
 1993
VEKTOROK (PÁRHUZAMOS ELTOLÁS – TRANSZLÁCIÓ)
(Ebben a leckében megismerkedünk a vektor fogalmával, meghatározásával, az egyenlő/ellentett vektorokkal és a vektorokkal kapcsolatos leképezéssel, a párhuzamos eltolással vagy más néven transzlációval.)
 1864
PÁRHUZAMOS ELTOLÁS (TRANSZLÁCIÓ) - FELADATOK
(Ebben a leckében különféle síkbeli alakzatokra alkalmazunk párhuzamos csúsztatást, vagy más néven transzlációt.)
 1450
KÖZÉPPONTOS TÜKRÖZÉS, PÁRHUZAMOS ELTOLÁS - KIDOLGOZOTT FELADATOK
(Ebben a leckében feladatokat oldunk meg, melyek segítségével gyakoroljuk a középpontos tükrözést illetve a páhuzamos eltolást.)
 1389Designed by Greensoft