A TÖRTEK (1. RÉSZ)
Feldolgozott tananyagok:
A TÖRT FOGALMA
(Ebben a leckében a törtekkel ismerkedünk. Mi a tört, miből áll (számláló, nevező, törtvonal). Hogyan értelmezzük a törtet, mint osztás.)
 5019
A TÖRT FAJTÁI (VALÓDI TÖRT, EGYSÉGNYI TÖRT, ÁLTÖRT)
(Ebben a leckében a törtek 3 fajtájával ismerkedünk meg: valódi tört, egységnyi tört, áltört)
 8584
ÁLTÖRT ÁTALAKÍTÁSA VEGYES TÖRT ALAKRA
(Ebbena leckében megtanuljuk azt a módszer, mely segítségével bármely áltörtet át lehet alakítani vegyes tört alakra.)
 3181
VEGYES TÖRT ÁTALAKÍTÁSA ÁLTÖRT ALAKRA
(Ebben a videóban megismerkedünk a vegyes tört áltörté való átalakításával)
 5011
TÖRTEK BŐVÍTÉSE
(Ebben a leckében megismerkedünk a bővítés fogalmával.)
 4932
TÖRTEK EGYSZERŰSÍTÉSE - BEVEZETŐ
(Leckénk bevezető videójában az egyszerűsítés fogalmával ismerkedünk meg. Tört értéke nem változik, ha számlálót és nevezőt elosztjuk ugyanazzal a számmal. A folytatásban 3 egyszerűsítési módszert tanulunk meg: egyszerűsítés közös osztó, legnagyobb közös osztó és prímtényezők segítségével. )
 2668
TÖRTEK EGYSZERŰSÍTÉSE – KIDOLGOZOTT FELADATOK
(Ebben a leckében 8 tört egyszerűsítése segítségével begyakoroljuk a közös osztóval való egyszerűsítést egyrészt lépéről lépésről, másrészt gyorsított eljárással.)
 4438
TÖRTEK KÖZÖS NEVEZŐRE HOZÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan hozzunk közös nevezőre (legkisebb közös nevezőre) két vagy több törtet.)
 2854
TÖRTEK KÖZÖS SZÁMLÁLÓRA VALÓ HOZÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan hozzunk közös számlálóra két vagy több törtet.)
 1593
TIZEDES TÖRTEK
(Ebben a leckében megismerkedünk a tizedes tört fogalmával, annak írásával, leolvasásával, bővítésével, egyszerűsítésével.)
 1633
VALÓDI TÖRT ÁTALAKÍTÁSA TIZEDES TÖRTTÉ
(Ebben a leckében két módszerrel ismerkedünk meg, melyek segítségével valódi törtet (számláló kisebb, mint a nevező) átalakítjuk tizedes tört alakra)
 5024
TIZEDES SZÁM TÖRT ALAKBAN
(Ebben a leckében arról tanulunk, hogyan alakítsunk át bármely tizedes törtet valódi törté/vegyes törté.)
 2417
TÖRTEK ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN (VALÓDI TÖRT OSZTÓSZAKASZ SEGÍTSÉGÉVEL)
(Mai leckénkben arról tanulunk, hogyan ábrázoljuk a törteket a számegyenesen. Erre több módszer is létezik. Konkrétan ma az egységszakasz felosztásával történő ábrázolással ismerkedünk meg. )
 1713
TÖRTEK ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN (VALÓDI TÖRT EGYSÉGSZAKASZ FELOSZTÁSÁVAL)
(Mai leckénkben arról tanulunk, hogyan ábrázoljuk a törteket a számegyenesen. Erre több módszer is létezik. Konkrétan ma az egységszakasz felosztásával történő ábrázolással ismerkedünk meg. )
 1332
TÖRTEK ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN (1. FELADATLAP)
(Mai leckénkben valódi törtek elhelyezkedését a számegyenesen gyakoroljuk 6 kidolgozott feladaton keresztül.)
 2251
ÁLTÖRTEK (VEGYES TÖRTEK) ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN
(Mai leckénkben arról tanulunk, hogyan ábrázoljuk az áltörteket a számegyenesen.)
 2061
TIZEDES TÖRTEK ÁBRÁZOLÁSA A SZÁMEGYENESEN
(Mai leckénkben arról tanulunk, hogyan ábrázoljuk a tizedes törteket a számegyenesen.)
 1364
TÖRTEK - 1. FELADATLAP
(Ebben a leckében a törtekkel kapcsolatban oldunk meg egy feladatlapot)
 3785
TÖRTEK (BEVEZETŐ) - 2. FELADATLAP
(Ebben a leckében a törtek bevezető témakörét ismételjük át egy feladatlapon keresztül)
 2383
SZÁMOK KEREKÍTÉSE
(Ebben a leckében a számok kerekítési szabályaival ismerkedünk meg.)
 2704
TÖRTEK (BEVEZETŐ) - 3. FELADATLAP
(Ebben a leckében a törtek bevezető témakörét ismételjük át egy feladatlapon keresztül)
 1824
TÖRTEK (BEVEZETŐ) - 4. FELADATLAP
(Ebben a leckében a törtek bevezető témakörét ismételjük át egy feladatlapon keresztül)
 949
TÖRTEK (BEVEZETŐ) - 5. FELADATLAP
(Ebben a leckében a törtek bevezető témakörét ismételjük át egy feladatlapon keresztül)
 1062Designed by Greensoft