**** ****


EGYENLETEK
Feldolgozott tananyagok:
EKVIVALENS KIFEJEZÉSEK
(Az egyenletekkel foglalkozó sorozatunk első leckéjében megismerkedünk az ekvivalens kifejezésekkel. Bevezetőként megtanuljuk, mik is azok a matematikai kifejezések, majd vizsgáljuk a megengedett értéket különböző kifejezések esetén. Így jutunk el a videó végén az ekvivalens (azonos) kifejezés fogalmához. Végezetül felírjuk az ekvivalens kifejezésekre vonatkozó tulajdonságokat.)
 1355
EKVIVALENS EGYENLETEK
(Leckénk első részében megismerkedünk az egyenlőség fogalmával. Elemezzük a változó nélküli és változós egyenlőségeket, kitérünk az azonosságokra. Ezután megismerkedünk az egyenlet fogalmával majd megoldásával. A lecke végén jutunk el fő témánkhoz, az ekvivalens egyenletekhez. Látni fogjuk azt a feltétel, aminek teljesülnie kell, hogy két egyenletre azt tudjuk mondani, hogy ekvivalens. )
 1719
EGYENLŐSÉGEK (1. KIDOLGOZOTT FELADATLAP)
(Ebben a leckében egy feladatlapot oldunk meg, melyben az adott egyenlőségről kell meghatározni, hogy igazak vagy hamisak. A feladatban szerepelnek a gyökök, törtek, abszolút érték, zárójel felbontása, gyökök tényezőre való bontása, stb...)
 1489
EGYENLŐSÉGEK (2. KIDOLGOZOTT FELADATLAP)
(Ebben a leckében egy feladatlapot oldunk meg, melyben az adott egyenlőségről kell meghatározni, hogy igazak vagy hamisak. A feladatban lévő egyenlőségeknél a zárójelektől kell először megszabadulni, majd miután rendeztük őket, eldönthetjük, hogy igazak vagy hamisak.)
 1160
EKVIVALENS EGYENLETEK (1. KIDOLGOZOTT FELADATLAP)
(Ebben a leckében egy feladatlapot oldunk meg, melyben az adott egyenletekről kell meghatároznunk, hogy melyek egyenlők. Ehhez meg kell keresni az egyenlet megoldáshalmazát. Az ekvivalens egyenletek megoldáshalmaza megegyezik.)
 1238
EKVIVALENS EGYENLETEK (2. KIDOLGOZOTT FELADATLAP)
(Ebben a leckében egy feladatlapot oldunk meg, melyben a zárójeles kifejezéseket kell helyettesíteni zárójel nélküli ekvivalens kifejezésekkel, és így megoldani meg az egyenleteket!)
 1122
EGYENLETEK MEGOLDÁSA - MÉRLEGELV BEMUTATÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk az egyenletek megoldásának egy lehetséges módszerével: a mérlegelv módszerével. A bevezető után egy feladatot megoldunk először az eddig használt segédegyenlet segítségével, majd a mérlegelv segítségével és végezetül a rövidített mérlegelv módszer segítségével.)
 3099
AZ EGYENLET (LEHETSÉGES) MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk az egyenlet megoldásainak 3 lehetséges esetével Az egyenletnek van egy valós megoldása Az egyenletnek nincs egy valós megoldása sem Az egyenletnek több (végtelen számú) valós megoldása van Mindegyik esetet egy példával szemléltetjük )
 1010
EGYSZERŰ EGYENLET MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk az egyszerű egyenlet megoldásával mérlegelv segítségével. Egyszerű egyenlet: elsőfokú, törtet, zárójelet nem tartalmazó egyenlet Fontos tudnivalók: ha egy kifejezést átviszünk az egyenlet másik oldalára, előjele megváltozik. ha az egyenlet egyik oldalán szoroztunk egy számmal, a másik oldalon osztani fogjuk. ha az ismeretlen előtt – van, ajánlatos az egyenlet mindkét oldalát megszorozni – 1-el A leckében 4 feladatot oldunk meg. )
 2170
EGYSZERŰ, ZÁRÓJELES EGYENLETEK MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk a zárójeles egyenletek megoldásának lépéseivel. Az első és legfontosabb lépés, hogy megszabaduljunk a zárójeltől. Miután megszabadultunk a zárójeltől, innentől, mint egyszerű egyenlet megoldjuk. )
 2870
ÖSSZETETT ZÁRÓJELES EGYENLETEK MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megismerkedünk a olyan egyenletek megoldásának lépéseivel, melyek 2 vagy több zárójelet tartalmaznak. Az első és legfontosabb lépés, hogy megszabaduljunk a zárójelektől (lépésről – lépésre). Miután megszabadultunk a zárójeltől, innentől, mint egyszerű egyenlet megoldjuk. Gyakorlásként 3 feladatot oldunk meg. )
 3729
EGYSZERŰ TÖRTES EGYENLETEK MEGOLDÁSA (1. RÉSZ)
(Egyszerű törtes egyenleteknek azokat hívjuk, amelyeknél az egyenlet bal és jobb oldalán 1-1 tört található. Minden törtes egyenletnél az első dolgunk, hogy megszabaduljunk a nevezőtől. Két módszerrel ismerkedünk meg ebben a videóban: a közös nevezővel való beszorzásos módszerrel illetve a keresztbe való szorzásos módszerrel)
 5367
EGYSZERŰ TÖRTES EGYENLETEK MEGOLDÁSA (2. RÉSZ)
(Egyszerű törtes egyenleteknek azokat hívjuk, amelyeknél az egyenlet bal és jobb oldalán 1-1 tört található. Minden törtes egyenletnél az első dolgunk, hogy megszabaduljunk a nevezőtől. Két módszerrel ismerkedünk meg ebben a videóban: a közös nevezővel való beszorzásos módszerrel illetve a keresztbe való szorzásos módszerrel)
 1816
BONYOLULT TÖRTES EGYENLETEK MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan oldjunk meg olyan egyenleteket, melyek tartalmaznak oldalanként egynél több törtet. Minden törtes egyenletnél az első dolgunk, hogy megszabaduljunk a nevezőtől. Az egyenleteket a közös nevezővel beszorzásos módszerrel oldjuk meg.)
 3395
BINOM NÉGYZETÉT TARTALMAZÓ EGYENLETEK MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogyan oldjunk meg olyan egyenleteket, melyek tartalmazzák a binom négyzetét. Binom négyetes egyenletek megoldásánál az első dolgunk mindig az, hogy megszabaduljunk a binom négyzetétől. Azután már az egyenlet rendezésével könnyűszerrel megoldhatjuk a feladatot. )
 1131
A·B = 0 TÍPUSÚ EGYENLET MEGOLDÁSA
(Egy szorzat akkor nulla, ha valamely tényezője nulla. Ezt kihasználva oldjuk meg az A  B = 0 típusú egyenleteket. Az egyenletnek (legtöbb esetben) annyi megoldása van, ahány változót tartalmazó kifejezésből áll. Mindegyik kifejezést kiegyenlítjük nullával és megoldjuk az egyenleteket. )
 821
ABSZOLÚT ÉRTÉKES EGYENLETEK MEGOLDÁSA
(Ebben a leckében megtanuljuk, hogy hogyan oldjuk meg az egyenletet, ha az tartalmaz egy abszolút értékes kifejezést. Két esetet különböztetünk meg: ha az abszolút értékben lévő kifejezés POZITÍV ha az abszolút értékben lévő kifejezés NEGATÍV )
 1992Designed by Greensoft