SZABÁLYOS SOKSZÖGEK
Feldolgozott tananyagok:
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK - BEVEZETŐ
(Ebben a leckében megismerkedünk a szabályos sokszögekkel. Bevezető leckénkben megtanuljuk, mikor mondjuk egy sokszögre, hogy szabályos sokszög. Négy szempontot részletezünk: belső és külső szögek, beírt és körülírt kör, jellegzetes háromszög valamint kerület és terület.)
 1147
SZABÁLYOS HÁROMSZÖG (EGYENLŐ OLDALÚ HÁROMSZÖG)
(Ebben a leckékben részletesen megismerkedünk a szabályos négyszöggel (négyzettel), négy szemponton át: belső és külső szöge, beírt és körülírt köre, jellegzetes háromszöge valamint kerülete és területe.)
 1186
SZABÁLYOS NÉGYSZÖG (NÉGYZET)
(Ebben a leckében megismerkedünk a szabályos négyszögekkel. Bevezető leckénkben megtanuljuk, mikor mondjuk egy sokszögre, hogy szabályos sokszög. Négy szempontot részletezünk: belső és külső szögek, beírt és körülírt kör, jellegzetes háromszög valamint kerület és terület.)
 995
SZABÁLYOS ÖTSZÖG
(Ebben a leckében megismerkedünk a szabályos ötszögekkel. Négy szempontot részletezünk: belső és külső szögek, beírt és körülírt kör, jellegzetes háromszög valamint kerület és terület.)
 1699
SZABÁLYOS HATSZÖG
(Ebben a leckében megismerkedünk a szabályos hatszögekkel. Négy szempontot részletezünk: belső és külső szögek, beírt és körülírt kör, jellegzetes háromszög valamint kerület és terület.)
 1991
SZABÁLYOS NYOLCSZÖG
(Ebben a leckében megismerkedünk a szabályos nyolcszögekkel. Négy szempontot részletezünk: belső és külső szögek, beírt és körülírt kör, jellegzetes háromszög valamint kerület és terület.)
 1098
SZABÁLYOS SOKSZÖGEK SZERKESZTÉSE
(Ebben a leckében 14 kidolgozott feladaton keresztül gyakoroljuk néhány szabályos sokszög (háromszög, négyszög, ötszög, hatszög, nyolcszög) szerkesztését, ha adott oldaluk/beírt körük sugara/körülírt körük sugara)
 3411Designed by Greensoft