HALMAZOK
Feldolgozott tananyagok:
HALMAZOK (BEVEZETŐ)
(Ebben a sorozatban a halmazokról tanulunk. Mi a halmaz, mi a halmaz eleme? Láthatunk példákat különböző halmazokra. Megismerkedünk a halmazok ábrázolási lehetőségeivel (elemei felsorolásával, elemeinek meghatározásával, pontos definícióval, Wenn-diagrammal). Meghatározzuk a halmaz elemeit, megismerkedünk a véges, végtelen és üres halmaz fogalmával. A lecke utolsó részében összegezzük a különböző számhalmazokat (természetes számok, egész számok, racionális számok, irracionális számok, valós számok). A halmaz elemeinek száma adja a halmaz számosságát. )
 3066
RÉSZHALMAZ FOGALMA
(Ebben videóban megismerkedünk a részhalmaz fogalmával, jelölésével, jelentésével. Kis kitérővel találkozunk a valódi részhalmaz fogalmával is. Láthatunk néhány fontos tulajdonságot a részhalmazzal kapcsolatban. )
 2629
RÉSZHALMAZ (KIDOLGOZOTT FELADATOK)
(Ebben a leckében feladatokat oldunk meg, melyben begyakoroljuk a részhalmazzal kapcsolatos ismereteinket.)
 2548
HALMAZOK EGYENLŐSÉGE
(Ebben a videóban kivizsgáljuk azokat a feltételeket, amelyeknek teljesülniük kell, hogy két halmazra azt mondhassuk, hogy egyenlők. Ezt néhány kidolgozott feladaton keresztül be is gyakoroljuk. A lecke végén kitérünk a diszjunkt halmazokra.)
 1436
HALMAZOK METSZETE
(Az első videóban megismerkedünk a metszet fogalmával. Hogyan kell megkeresni két halmaz metszetét. Láthatjuk, hogyan ábrázoljuk Wenn-diagramm segítségével a közös elemeket. Néhány gyakorlati feladaton begyakoroljuk a tanultakat.)
 1783
HALMAZOK EGYESÍTÉSE (UNIÓJA)
(Ebben a leckében megismerkedünk az unio fogalmával. Hogyan kell megkeresni két halmaz unióját. Láthatjuk, hogyan ábrázoljuk Wenn-diagramm segítségével az összes elemet. Néhány gyakorlati feladaton begyakoroljuk a tanultakat.)
 1577
HALMAZOK KÜLÖNBSÉGE (KIVONÁSA)
(Leckénk első részében megismerkedünk a halmazok különbségének fogalmával. Láthatunk két módszert is arra, hogy adott két halmaz különbségét meghatározzuk. A különbséget ábrázoljuk halmazábra segítségével is. A második részben néhány feladaton keresztül begyakoroljuk a halmazok különbségét A harmadik részben megismerkedünk a különbség tulajdonságaival. Leckénket egy érdekes különbséggel fejezzük. Megismerkedünk a szimmetrikus különbség fogalmával )
 2185
KOMPLEMENTER (KIEGÉSZÍTŐ) HALMAZOK
(Ebben a leckében megismerkedünk a részhalmaz komplementer halmazával egy alaphalmazhoz viszonyítva.)
 1875
ÖSSZETETT HALMAZMŰVELETEK
(Ebben a leckében megismerkedünk az összetett (több műveletet tartalmazó) halmazműveletetekkel. Megtanuljuk, hogy milyen sorrendben kell elvégezni ezeket a műveleteket. Leckénk végén megtanuljuk, hogyan kell ábrázolni 3 halmazt Wenn-diagram segítségével, valamint elemezzük a diagram egyes részeit. )
 1887
ÖSSZETETT HALMAZMŰVELETEK – KIDOLGOZOTT FELADAT (1)
(Ebben a leckében összetett (több műveletet tartalmazó) halmazműveletetekkel kapcsolatos feladatot dolgozunk ki. A megadott halmazokat ábrázoljuk Wenn-diagram segítségével, majd az ábra alapján leolvassuk a megadott halmazműveletek eredményét. )
 2125
ÖSSZETETT HALMAZMŰVELETEK (2)
(Ebben a leckében összetett (több műveletet tartalmazó) halmazműveletetekkel kapcsolatos szöveges feladatot dolgozunk ki. A megadott halmazokat ábrázoljuk Wenn-diagram segítségével, majd az ábra alapján leolvassuk a megadott halmazműveletek eredményét. )
 1581
HALMAZOK (GYAKORLÁS-1)
(Ebben a leckében egy feladatot oldunk meg, melyben az adott halmazok alapján elvégezzük a kért halmazműveletek, majd Wenn-diagram segítségével ábrázoljuk a halmazokat)
 2446
HALMAZOK (GYAKORLÁS-2)
(Ebben a leckében egy feladatot oldunk meg, melyben az adott halmazok alapján elvégezzük a kért halmazműveletek, majd Wenn-diagram segítségével ábrázoljuk a halmazokat)
 1910
HALMAZOK (GYAKORLÁS-3)
(Ebben a leckében egy feladatlapot oldunk meg, melyben 4 feladaton keresztük gyakoroljuk:
- halmaz elemeinek felírását
- halmaz elemeinek ábrázolását Wenn-diagram segítségével
- egyszerű halmazműveleteket
- összetett halmazműveleteket
- halmaz elemeinek felírását Wenn-diagram alapján)
 13264Designed by Greensoft