**** ****


FÜGGVÉNYEK
Feldolgozott tananyagok:
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK - BEVEZETŐ
(Ebben a leckében megismerkedünk a függvényekkel kapcsolatos alapfogalmakkal: alaphalmaz, képhalmaz, értelmezési tartomány, értékkészlet, függő és független változó, illetve kitérünk a függvények ábrázolási módjaira. )
 1174
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK EXPLICIT ÉS IMPLICIT ALAKJA
(Ebben a leckében megismerkedünk a függények explicit és implicit alakjával. Néhány feladaton keresztül gyakoroljuk az átalakítást: explicitből implicitbe illetve implicitből explicitbe)
 2442
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA (BEVEZETŐ)
(Sorozatunk bevezető leckéjében megismerkedünk azzal a 8 szemponttal, mely segítségével kivizsgáljuk a lineáris függvényeket)
 701
ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNY ÉS ÉRTÉKKÉSZLET
(Ebben a leckében a lineáris függvények értelmezési tartományáról és értékkészletéről tanulunk.)
 1864
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK – KIVIZSGÁLÁSA (NULLAHELY)
(Ebben a leckében megismerkedünk a nullahely fogalmával. )
 1089
Y TENGELLYEL VALÓ METSZÉSPONT (EXPLICIT ALAKBAN)
(Ebben a leckében a függvény y tengellyel való metszéspontját számoljuk ki néhány feladaton keresztül (a függvény explicit alakban adott).)
 1268
Y TENGELLYEL VALÓ METSZÉSPONT (IMPLICIT ALAKBAN)
(Ebben a leckében a függvény y tengellyel való metszéspontját számoljuk ki néhány feladaton keresztül (a függvény implicit alakban adott).)
 704
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK MONOTONÍTÁSA
(Ebben leckében a függvények növekedésével (monotonitásával) ismerkedünk meg.)
 889
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK ELŐJELE
(Ebben a leckében a függvény előjeléről lesz szó. Megnézzük mikor lesz pozitív, negatív és mikor nincs előjele.)
 1104
LINEÁRIS FÜGGVÉNY TÁBLÁZATOS MEGJELENÍTÉSE
(Ebben a leckében a függvény táblázatos megadását tanuljuk meg. A folytatásban 2 feladaton keresztül gyakoroljuk a megtanultakat.)
 651
A FÜGGVÉNY GRAFIKONJA
(Ebben a leckében megismerkedünk a függvény grafikonjával. Az eddigi kivizsgált szempontok alapján kapott pontok segítségével rajzoljuk meg a grafikont.)
 1510
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA (1. FELADAT)
(Ebben a leckében egy teljes függvénykivizsgálást végzünk (értelmezési tartomány, érték készlet, nullahely, a függvény metszete az y tengellyel, monotonitás, előjel, táblázat és grafikon. A vizsgált függvény: y=2x-1 )
 1074
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA (2. FELADAT)
(Ebben a leckében egy teljes függvénykivizsgálást végzünk (értelmezési tartomány, érték készlet, nullahely, a függvény metszete az y tengellyel, monotonitás, előjel, táblázat és grafikon. A vizsgált függvény: 2x + 4y + 6 =0 )
 838
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA (3. FELADAT)
(Ebben a leckében egy teljes függvénykivizsgálást végzünk (értelmezési tartomány, érték készlet, nullahely, a függvény metszete az y tengellyel, monotonitás, előjel, táblázat és grafikon. A vizsgált függvény: y = –x + 3 )
 840
LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK KIVIZSGÁLÁSA (4. FELADAT)
(Ebben a leckében egy teljes függvénykivizsgálást végzünk (értelmezési tartomány, érték készlet, nullahely, a függvény metszete az y tengellyel, monotonitás, előjel, táblázat és grafikon. A vizsgált függvény: y=3/5 x - 2 )
 1029Designed by Greensoft