**** ****


ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK
Feldolgozott tananyagok:
ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK, RACIONÁLIS ALGEBRAI KIFEJEZÉSEK – BEVEZETŐ RÉSZ (FOGALMA, FELOSZTÁSA)
(Mai leckénkben az algebrai illetve szűkebb értelemben vett racionális algebrai kifejezésekről és azok felosztásáról tanulunk (egyváltozós / többváltozós, egytagú / többtagú, egész / törtkifejezés))
 647
EGYTAGÚ POLINOM - MONOM (FOGALMA, HASONLÓ, EGYNEMŰ MONOMOK, FOKSZÁMA, MŰVELETEK A MONOMOKKAL)
(Mai leckénkben a legegyszerűbb polinomról, a monomról tanulunk. Bevezetőként néhány példán keresztül megismerkedünk a monom fogalmával, típusaival (hasonló egynemű monomok). )
 833
KÉTTAGÚ POLINOM - BINOM (FOGALMA, FOKSZÁMA, EGYENLŐ ÉS ELLENTETT BINOMOK, RENDEZÉSE)
(Mai leckénkben a kéttagú polinomról, a binomról tanulunk. Bevezetőként néhány példán keresztül megismerkedünk a binom fogalmával, fokszámának kiszámításával, az egyenlő és ellentett binomokkal. Leckénk végén a binomok rendezését tanuljuk meg néhány példán keresztül. )
 623
BINOMOK ÖSSZEVONÁSA (BINOMOK ÖSSZEADÁSA, BINOMOK KIVONÁSA)
(Mai leckénkben a binomok összevonásáról tanulunk. Az összevonás összeadást illetve kivonást jelent. )
 709
BINOMOK SZORZATA
(Mai leckénkben a binomok szorzásáról tanulunk. A szorzást 3 lépésben gyakoroljuk át)
 570
BINOMOK OSZTÁSA
(Mai leckénkben a binomok osztásáról tanulunk. Az osztást 3 lépésben gyakoroljuk át.)
 520
BINOM NÉGYZETE
(Mai leckénkben a binom négyzetéről tanulunk. Először mint binomok szorzása, a folytatásban a binom négyzetének képlete alapján)
 741
NÉGYZETEK KÜLÖNBSÉGE (BEVEZETŐ, BINOMOK SZORZATA, RACIONÁLIS, IRRACIONÁLIS SZÁMOK)
(Mai leckénkben egy jellegzetes szorzatról a négyzetek különbségéről tanulunk. Két (nem hasonló) monom összegének és különbségének szorzata adja a négyzetek különbségét.)
 442
NÉGYZETEK KÜLÖNBSÉGÉNEK ALKALMAZÁSA (FEJSZÁMOLÁS, SZÖVEGES FELADATOK, TERÜLETSZÁMÍTÁS, GYÖKTELENÍTÉS)
(Mai leckénkben a négyzetek különbségének lehetséges 4 alkalmazásáról tanulunk )
 434
MŰVELETEK A POLINOMOKKAL – 1. FELADATLAP (MONOMOK ÖSSZEADÁSA, KIVONÁSA, SZORZÁSA, OSZTÁSA, HATVÁNYOZÁSA, NÉGYZETGYÖKE)
(Mai leckénkben egy összegző feladaton keresztül a monomok összeadását, kivonását, szorzását, osztását, hatványozását, négyzetgyökét gyakoroljuk.)
 789
MŰVELETEK A POLINOMOKKAL – 2. FELADATLAP (BINOMOK ÖSSZEADÁSA, KIVONÁSA, SZORZÁSA, ÖSSZETETT KIFEJEZÉSEK)
(Mai leckénkben egy összegző feladaton keresztül a binomok összeadását, kivonását, szorzását, valamint monomokkal és binomokkal kapcsolatos összetett műveleteket gyakoroljuk.)
 509
MŰVELETEK A POLINOMOKKAL – 3. FELADATLAP (BINOM NÉGYZETE, NÉGYZETEK KÜLÖNBSÉGE, ALKALMAZÁSA)
(Mai leckénkben egy összegző feladaton keresztül a polinomokkal kapcsolatos jellegzetes szorzatokat (binom négyzete és négyzetek különbsége) illetve azok alkalmazását gyakoroljuk.)
 645
BINOM KÖBE (HARMADIK HATVÁNYA)
(Mai leckénkben a binom köbéről (harmadik hatványáról) tanulunk. Először mint binomok szorzása, a folytatásban a binom köbének képlete alapján)
 779Designed by Greensoft