EGYTAGÚ POLINOM - MONOM (FOGALMA, HASONLÓ, EGYNEMŰ MONOMOK, FOKSZÁMA, MŰVELETEK A MONOMOKKAL)
142
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Mai leckénkben a legegyszerűbb polinomról, a monomról tanulunk.
 Bevezetőként néhány példán keresztül megismerkedünk a monom fogalmával, típusaival (hasonló egynemű monomok).
 A folytatásban a monomokkal végezhető alapműveletekről tanulunk:
 monomok összeadása és kivonása
 monom szorzása számmal (skalárral)
 monomok szorzása
 monom hatványa
 monom négyzetgyöke
 monom osztása számmal (skalárral)
 monomok osztása
EGYTAGÚ POLINOM - MONOM - MAGYARÁZÓ VIDEÓTANANYAG


Designed by Greensoft