BINOMOK SZORZATA
102
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Mai leckénkben a binomok szorzásáról tanulunk. A szorzást 3 lépésben gyakoroljuk át:
 Binom szorzása skalárral
 Binom szorzása monommal
 Binom szorzása binommal (2 módszer) IlU9mntOh0c
BINOMOK SZORZATA - MAGYARÁZÓ VIDEÓTANANYAG


Designed by Greensoft