1) NEGATÍV KITEVŐJŰ HATVÁNYOK – 1. FELADATLAP
519
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Első feladatlapunkban egész számok, racionális számok, tízes egységek negatív kitevőjű hatványát számoljuk.
FELADATOK


MAGYARÁZÓ VIDEÓMEGOLDÁSOK
Designed by Greensoft