SZÁMOK ÁTALAKÍTÁSA (VÁLTÁS KÜLÖNBÖZŐ TÍPUS KÖZÖTT)
126
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Ebben a leckében különböző számtípusok (áltört, vegyes tört, tizedes tört, végtelen tizedes) átalakítását gyakoroljuk.
 Átalakítások:
 áltört ↦ vegyes tört
 vegyes tört ↦ áltört
 tört ↦ tizedes tört
 vegyes tört ↦ tizedes tört
 tizedes tört ↦ tört
 tizedes tört ↦ vegyes tört
 véges és végtelen tizedes tört valódi tört ↦ valódi tört
ÁLTÖRT ÁTALAKÍTÁSA VEGYES TÖRT ALAKRAVEGYES TÖRT ÁTALAKÍTÁSA ÁLTÖRT ALAKRAKÖZÖNSÉGES TÖRT, VEGYES TÖRT ÁTALAKÍTÁSA TIZEDES TÖRT ALAKRATIZEDES TÖRT ÁTALAKÍTÁSA KÖZÖNSÉGES TÖRT, VEGYES TÖRT ALAKRAVÉGES ÉS VÉGTELEN TIZEDES TÖRT ÁTALAKÍTÁSA VALÓDI TÖRT ALAKRATANANYAG
JAVASOLT LECKÉK:
TÖRTEK ÖSSZEADÁSA ÉS KIVONÁSA - ÖSSZEGZÉS
Designed by Greensoft