EGÉSZ SZÁMOK, HÁROMSZÖGEK, SZÖGEK SZERKESZTÉSE - 3. FELADATLAP
549
BEVEZETŐ
Miről tanulunk aktuális leckénkben?
 Ebben a leckében 3 témakört ismételünk át egy feladatlapon keresztül
 HÁROMSZÖGEK (OLDALAK, SZÖGEK ÖSSZEFÜGGÉSE)
 EGÉSZ SZÁMOK (ÖSSZEADÁS, KIVONÁS, SZORZÁS, OSZTÁS, SZÁMKIFEJEZÉSEK)
 SZÖGEK SZERKESZTÉSE
FELADATOK, MEGOLDÁSOK, MAGYARÁZATOK
1. FELADAT



















2. FELADAT







3. FELADAT





4. FELADAT







5. FELADAT









6. FELADAT






7. FELADAT








8. FELADAT












9. FELADAT






10. FELADAT










11. FELADAT




























Designed by Greensoft